Skip to main content
Å arbeide med bærekraftutfordringer i reiselivet krever et fokus både på helheten og detaljene på et reisemål. Arbeidet foregår ofte i utkanten av destinasjonsledelsens tradisjonelle oppgaver, roller og ansvar. Som en hjelp i dette arbeidet har Innovasjon Norge utviklet Merket for Bærekraftig reisemål.

Reisemål som er merket som Bærekraftig reisemål får ekstra synlighet på visitnorway.com og gjennom Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter i inn- og utland, og kan også selv bruke sin status som merket for å vise et aktivt ansvar for miljø og samfunn. Reisemålene i merkeordningen har tilgang til en veileder for kommunikasjon til ulike målgrupper, som også ligger tilgjengelig i merkeordningens portal. 

Prosjektroller og organisering

God organisering og rolleforståelse er avgjørende for å lykkes med arbeidet i Merket for Bærekraftig reisemål. Det er mange roller som skal fylles med riktig kompetanse. Det er også vesentlig å involvere bredt i arbeidet slik at prosjektet legger grunnlag for et bredt engasjement.

Relevante verktøy

En rekke verktøy kan bidra til en mer bærekraftig reiselivsutvikling og kan også benyttes i leveransen (e) i merkeordningen. Disse kan blant annet benyttes for å dokumentere reiselivets økonomiske verdiskaping, utvikling i andel gjestedøgn i lavsesong i forhold til høysesong samt beregning av CO2-utslipp fra ulike markeder.

Ofte stilte spørsmål

Hva menes med et reisemål? Er reisemålene som har merket mer bærekraftige enn andre? Vi har samlet svar på en rekke ofte stilte spørsmål relatert til merkeordningen i en Q & A.