Skip to main content

Kalkulator for sesongsvingninger - GINI-indeks

Innovasjon Norge har nå laget en kalkulator som hjelper deg å følge med på sesongsvingninger helt ned på kommunenivå. Kalkulatoren er et godt hjelpemiddel for deg som arbeider med destinasjonsledelse. Mange arbeider med helårsturisme og sesongutvidelse, så dette blir et nyttig verktøy for å følge med på utviklingen i din destinasjon.

Slik fungerer det 

Ved hjelp av kalkulatoren kan du regne ut sesongvariasjoner for et helt år eller isolert for sommer- og vintersesongen. Det vil være svært nyttig å følge med på utviklingen år for år, som igjen vil være en naturlig KPI for de fleste destinasjonene. Samtidig kan det være nødvendig for reisemål preget av store sesongvariasjoner, å skille mellom sommer- og vintersesong. 

I kalkulatoren har du også muligheten til å selv definere hvilke måneder du vil overvåke. Jobber du for eksempel med å utvide sommersesongen, kan det være naturlig å utvide sommersesongen med en måned på forsommeren eller sensommeren for å se hvordan du lykkes over tid. 

Geografisk overvåking 

Du velger selv hvilket geografisk nivå du ønsker å overvåke. Det er overnattingsstatistikken til SSB som danner grunnlaget for utregningen. Data hentes automatisk fra statistikkbanken per landsdel, fylke, reiselivsregion og kommune. Det vil også være mulig å legge inn tall per måned selv. Det kan være naturlig for områder som faller utenfor de geografiske områdene definert hos SSB, hvor man lokalt sitter på egne beregninger av antall overnattinger. 

Hvilke nasjonaliteter fordeler seg best utover en sesong? 

I de fleste tilfeller vil du kunne velge totale antall overnattinger i en periode, men det vil også være mulig å se på sesongvariasjon på ulike nasjonaliteter. Du kan også sammenligne ett reisemål med et annet. 

Hva betyr tallene? 

Jo nærmere null, jo bedre!

Gini-indeks, eller Gini-koeffisient, er et statistisk mål for spredning, som oppgis i tallverdi fra 0 til 100. 
Har reisemålet ditt likt antall overnattinger/gjestedøgn hver måned gjennom hele året (eller i den perioden man velger) vil verdien være null. 
Målet er å ha et så lavt resultat som overhodet mulig. 

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email