Skip to main content

Nyhetsartikler

Kontroll

Kontrollens rolle og kontrollørs oppgaver


Uavhengig gjennomgang og kontroll av arbeidet

I merkeordningen er det kontrollør som på vegne av sertifiseringsmyndigheten (Innovasjon Norge) gjennomgår all dokumentasjon og leverer en innstilling om godkjenning/ikke godkjenning av reisemålet til beslutning.

Når reisemålet har sluttført arbeidet med besvarelser av alle indikatorene, foretas en uavhengig gjennomgang av leveransene av besvarelsen og dokumentasjon.


Kontrollør

I merkeordningen kalles verifiseringen av leveransen for kontroll, og personen som utfører denne, for kontrollør. 

Innovasjon Norge arbeider med å sikre at alle rutiner rundt kontroll foregår i henhold til internasjonale krav. Kontrollen skal bygge på internasjonale krav til organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester, som angitt i ISO 17065. 


Kontrollørs oppgave og ansvar

Kontrollørs oppgave og ansvar er å påse at besvarelse og dokumentasjon oppfyller kravene til den enkelte indikator. Kontrollør har rett og plikt til å be om den dokumentasjon som trengs for å tildele korrekt score.


Kvalifisering

Kontrolløren utgjør et uvurderlig og essensielt ledd i kjeden som fører frem mot godkjenning. Kontrolløren opptrer utad som representant for merkeordningen, som eies av Innovasjon Norge, og har tilsvarende taushetsplikt overfor reisemålene i ordningen. Kontrollør er trent på å vurdere innholdet i leveransene og å forstå helheten reisemålene og aktørene opererer i. Kontrollorganet må inneha nødvendig kompetanse innenfor alle temaene som inngår i begrepet bærekraft i reiselivet, i tillegg til bred sertifiseringskunnskap og kompetanse på målinger og verifisering.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål