Nyhetsartikler

Kontroll

Merket for bærekraftig reisemål

Innhold og prosess
Om merkeordningen
Standarden
Arbeidsprosessen
 

Prosjektroller og organisering
Prosjektleder
Prosessveileder
Kontrollør
Kommune

 

Relevante verktøy

Forbrukskalkulator

Sesongkalkulator

Utslippskalkulator

Overnattingsstatistikk

Reiselivets verdiskaping

Kontrollens rolle og kontrollørs oppgaver

Uavhengig gjennomgang og kontroll av arbeidet

I merkeordningen er det kontrollør som på vegne av sertifiseringsmyndigheten (Innovasjon Norge) gjennomgår all dokumentasjon og leverer en innstilling om godkjenning/ikke godkjenning av reisemålet til beslutning.

Når reisemålet har sluttført arbeidet med besvarelser av alle indikatorene, foretas en uavhengig gjennomgang av leveransene av besvarelsen og dokumentasjon.

Kontrollør

I merkeordningen kalles verifiseringen av leveransen for kontroll, og personen som utfører denne, for kontrollør.

Innovasjon Norge arbeider med å sikre at alle rutiner rundt kontroll foregår i henhold til internasjonale krav. Kontrollen skal bygge på internasjonale krav til organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester, som angitt i ISO 17065.

Kontrollørs oppgave og ansvar

Kontrollørs oppgave og ansvar er å påse at besvarelse og dokumentasjon oppfyller kravene til den enkelte indikator. Kontrollør har rett og plikt til å be om den dokumentasjon som trengs for å tildele korrekt score.

Kvalifisering

Kontrolløren utgjør et uvurderlig og essensielt ledd i kjeden som fører frem mot godkjenning. Kontrolløren opptrer utad som representant for merkeordningen, som eies av Innovasjon Norge, og har tilsvarende taushetsplikt overfor reisemålene i ordningen. Kontrollør er trent på å vurdere innholdet i leveransene og å forstå helheten reisemålene og aktørene opererer i. Kontrollorganet må inneha nødvendig kompetanse innenfor alle temaene som inngår i begrepet bærekraft i reiselivet, i tillegg til bred sertifiseringskunnskap og kompetanse på målinger og verifisering.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål