Skip to main content

Nyhetsartikler

Profilmerket

Logg inn - Bærekraftig reisemål

Viser lokalt engasjement i et langt perspektiv

Symbolet i merket er inspirert av norsk natur og kultur, og med farger som knyttes til miljø, bærekraft og grønn omstilling. Det korresponderer videre til de fem hovedtemaene i ordningen: Destinasjonsledelse, strategisk grunnlag, bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

Merket kan benyttes av Innovasjon Norge og av de reisemål som har status som godkjent. Reisemål må remerkes hvert tredje år for å kunne opprettholde bruken av merket.

Reisemål som er i gang med prosjektet og har registrert seg i merkeordningens portal, kan benytte svart/hvitt-merket «Bærekraftig reisemål – vi er i gang» for å etablere kjennskap og involvering i arbeidet internt.

Dersom enkeltbedrifter på et merket reisemål ønsker å benytte merket, må bedriften både være miljøsertifisert og i tillegg ha et aktivt medlemskap i destinasjonsselskapet. Logo til den aktuelle sertifisering, reisemålets logo og merket for Bærekraftig reisemål må alltid stå sammen.

Merket finnes i totalt seks forskjellige språkvarianter. Variantene på bokmål, nynorsk og engelsk finnes også med forklarende undertekster. Bruk av merket må være i tråd med reglene for bruk av merket beskrevet i designmanual. De grafiske merkene for bærekraftig reisemål samt designmanual med regler for bruk, er tilgjengelig i merkeordningens portal og

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål