Skip to main content

Nyhetsartikler

Forbrukskalkulator

Velkommen til forbrukskalkulatoren for lokal turisme. Kalkulatoren er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge.

For hvem?

Innsikt i turisters forbruk er nyttig av flere grunner. Vil du for eksempel vite mer om hvilke turister som bidrar til mest verdiskaping på din destinasjon? Vil du ha datagrunnlag for å ta bedre avgjørelser om hvilke turistsegmenter budskap og aktiviteter skal rettes mot for å øke verdiskapingen? Eller vite hvilket volum som trengs for å oppnå ønsket målsetning?

Tall og ressurser

Kalkulatoren har i utgangspunktet en god del data implementert, men det vil være nødvendig å ha kunnskap, tall og fakta om den lokale destinasjonen tilgjengelig.
Vi anbefaler å benytte Statistisk sentralbyrå (SSB) for innhenting av andre relevante tall og data.

Har du innspill eller spørsmål til forbrukskalkulatoren? Ta gjerne kontakt med Margrethe Helgebostad

Norske kroner

Åpne forbrukskalkulatoren i eget vindu