Skip to main content

Nyhetsartikler

Prosessveileder

Prosessveilederens rolle og oppgaver

Kvalifisert bistand i arbeidsprosessen

I merkeordningen stilles det krav til at reisemålene engasjerer en ekstern prosessveileder. Dette fordi merkeordningen har mange detaljer, og fordi erfaring med hvordan andre har håndtert ulike temaer, kriterier og indikatorer er til stor nytte.

Oppgavene omfatter gjerne:

· Informere om merkeordningen på reisemålet.

· Gjennomgå standarden og forventet leveranse, og bistå prosjektleder i utarbeidelse av prosjektplan.

· Gjøre hjelpemidler og verktøy tilgjengelig for prosjektleder og være godt kjent med bruk av disse.

· Bistå i utarbeidelse av handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling og sikre at nødvendige tiltak inkluderes.

· Bistå med råd og veiledning ved besvarelse av det enkelte kriterium/indikator.

· Følge opp arbeidets gang og bidra til god fremdrift.

Kvalifisering

Prosessveilederen må ha gjennomført et grunnkurs i merket for bærekraftig reisemål for å kunne bistå reisemål i merkeprosessen. For å kunne delta på obligatorisk grunnkurs er det en forutsetning at kandidater har akademisk utdannelse på høyskolenivå, forståelse av prosessledelse, samt kompetanse innen reiseliv og de viktigste bærekrafttema. I tillegg skal prosessveileder ha gjennomført GSTCs kurs om GSTC-D, destinasjonsstandarden. Etter gjennomført kurs kan prosessveilederen utføre oppdrag for Innovasjon Norge. For å opprettholde denne rettigheten må prosessveileder ha minst ett aktivt oppdrag siste to år og delta på oppdateringskurs. Prosessveilederen forplikter seg til enhver tid til å holde seg oppdatert på nyheter om merkeordningen.

For å lykkes som prosessveileder er det en fordel å ha:

· Gode kommunikasjonsegenskaper

· Erfaring med prosessledelse

· Evne til å engasjere og motivere

· Strukturforståelse og analysekunnskap

Prosessveilederne tilbyr sine tjenester gjennom egne foretak, og er ikke organisatorisk knyttet til Innovasjon Norge. De har et selvstendig kundeforhold overfor reisemålet, og omfanget av bistand avtales direkte mellom prosessveileder og reisemål gjennom en egen avtale. Reisemål anbefales gjerne å sjekke erfaring, referanser og kvalifikasjoner for å få en prosessveileder som vil egne seg. Reisemålene velger selv prosessveileder og inngår avtale med denne.

Se liste over godkjente prosessveiledere:


Liste over prosessveiledere

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål