Skip to main content

Nyhetsartikler

Prosjektroller og organisering

Prosjektroller og organisering

God organisering og rolleforståelse er avgjørende for å lykkes med arbeidet i Merket for Bærekraftig reisemål. Det er mange roller som skal fylles med riktig kompetanse. Det er også vesentlig å involvere bredt i arbeidet slik at prosjektet legger grunnlag for et bredt engasjement.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål