Nyhetsartikler

Prosjektroller og organisering

Merket for bærekraftig reisemål

Innhold og prosess
Om merkeordningen
Standarden
Arbeidsprosessen
 

Prosjektroller og organisering
Prosjektleder
Prosessveileder
Kontrollør
Kommune

 

Relevante verktøy

Forbrukskalkulator

Sesongkalkulator

Utslippskalkulator

Overnattingsstatistikk

Reiselivets verdiskaping

Prosjektroller og organisering

God organisering og rolleforståelse er avgjørende for å lykkes med arbeidet i Merket for Bærekraftig reisemål. Det er mange roller som skal fylles med riktig kompetanse. Det er også vesentlig å involvere bredt i arbeidet slik at prosjektet legger grunnlag for et bredt engasjement.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål