Nyhetsartikler

Kurs og kompetanseheving

Logg inn - Bærekraftig reisemål

Innlogging for bærekraftig reisemål

Dersom ditt reisemål allerede er med i merkeordningen, om det har status merket eller i gang, kan du gå videre inn i merkeordningens portal. Her trenger du brukernavn og passord for å logge inn.

Merket for bærekraftig reisemål

Innhold og prosess
Om merkeordningen
Standarden
Arbeidsprosessen
 

Prosjektroller og organisering
Prosjektleder
Prosessveileder
Kontrollør
Kommune

 

Relevante verktøy

Forbrukskalkulator

Sesongkalkulator

Utslippskalkulator

Overnattingsstatistikk

Reiselivets verdiskaping

Merkeordningen adresserer mange tema som preger den offentlige dialogen rundt reiseliv, lokalsamfunn og grønn omstilling. Dette gjør det ekstra viktig for både reisemål, bedrifter og ansatte i næringen å holde seg oppdaterte og å bygge kompetanse.

Gjennom 2020 har den særskilte globale situasjonen vist at mange prioriterer å bruke tid på nettopp å bygge kompetanse, gjerne på nye områder eller som supplement til det de har. I tillegg til at prosjektorganisasjonen i merkeordningen kan ha nytte av de ulike kursene tilbyr de fleste reisemål disse for sine bedrifter. Under er oversikten over de ulike kursene som tilbys.

Innovasjon Norge tilbyr en rekke kurs til reiselivet, disse er gjennom 2020 tilbudt digitalt. Vi har også gjennomført et internasjonalt mer omfattende kurs i bærekraftig reiseliv i regi av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hvor en stor andel av prosjektledere, prosessveiledere og andre deltok. Disse kursene tilbys flere ganger i året gjennom GSTC og kan anbefales til alle som skal jobbe med merkeordningen da det gir en god og bred forståelse både av reiselivets utfordringer og ulike løsninger og strategiske grep som implementeres rundt om i verden. Se mer informasjon om kurset under.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål