x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway

Utslippskalkulatoren CO2rism

- for beregning av CO2-utslipp fra turisters transport til og i Norge
Verktøyet er laget for aktører i reiselivet som ønsker kunnskap om transportrelaterte CO2-utslipp inn i sin strategiske planlegging. Brukeren er en enkeltbedrift, en destinasjon, eller en hel landsdel.

Co2 and the Globe

Utslippskalkulator

Kalkulatoren er forhåndsdefinert med data om CO2-utslipp, avstander, transportmiddel, antall gjester og deres reiser, fordelt på landsdelene i Norge. Kalkulatoren regner transportrelaterte Co2-utslipp knyttet til den internasjonale, regionale og lokale delen av reisen

Brukerveiledning

 • Velg om du kun vil beregne utslipp for fritidsreiser, - eller inkludere forretningsreiser
 • Velg din landsdel
 • Legg inn totalt antall gjester og deres oppholdstid
 • Legg til dine marked, et og et eller velg alle. Gjestene fordeles etter landsdelens andel pr marked (kilde: Turistundersøkelsen 2019).
 • Du kan nå justere gjestetall og oppholdstid pr marked (Se statistikkbanken hos SSB.no for mer presis fordeling av gjestetall)
 • Kalkulatoren vil nå vise utslipp pr gjest, utslipp pr gjest pr dag og totale utslipp pr marked
 • Blå piltast bak hvert marked viser beregnede transportutslipp fordelt på internasjonal, regional og lokal reise
 • Nederst på siden finner du totale utslipp pr marked, eller du kan velge å se utslipp pr gjest pr marked fra dine marked

Totalt utslipp

{{getTotalEmissions() | formatNumber}} Fra alle markeder

Gjennomsnitt pr person

{{getAverageEmissions() | formatNumber}} Fra alle markeder

Send oss gjerne tilbakemelding, forslag eller feil til eposten:  utslippskalkulator@visitnorway.com

Kalkulatoren CO2rism gir oversikt over utslipp knyttet til turisters transport, – og kan benyttes til markedsplanlegging, og til generell innsikt. Utslippsdata og turistdata oppdateres jevnlig.

Verktøyet tar kun for seg transportdelen av reiselivet. Utslippsdata pr transportmiddel er koblet med data om turister (antall, reisemåter og bevegelsesmønster i Norge), markedsfordeling og avstander. Transportmidlenes beleggsprosent er hensyntatt. Det er gjort grundige beregninger der presise data ikke finnes.

Verktøyet gir ikke en eksakt rapportering på klimautslipp knyttet til transportdelen av reiselivet, men presenterer relative data som kan inngå i planlegging og prioritering.

Beregningene er gjort slik:

Utslippskalkulatoren er basert på grundige beregninger av direkte CO2-utslipp for transportmidlene bil, fly, ferge, tog, buss, bobil og cruise. Utslippsdata er så koblet til gjestetall fra Norges internasjonale og nasjonale markeder.

 • «Internasjonalt» dekker gjesters transport til og fra Norge
 • «Regionalt» dekker gjesters transport fra ankomst Norge til og fra region
 • «Lokalt» dekker gjesters transport på destinasjon i Norge