Skip to main content

Nyhetsartikler

Utslippskalkulatoren CO2rism

Verktøyet er laget for aktører i reiselivet som ønsker kunnskap om transportrelaterte CO2-utslipp inn i sin strategiske planlegging. Brukeren er en enkeltbedrift, en destinasjon, eller en hel landsdel.

Co2 and the Globe

Send oss gjerne tilbakemelding, forslag eller feil til eposten:  utslippskalkulator@visitnorway.com

Kalkulatoren CO2rism gir oversikt over utslipp knyttet til turisters transport, – og kan benyttes til markedsplanlegging, og til generell innsikt. Utslippsdata og turistdata oppdateres jevnlig.

Verktøyet tar kun for seg transportdelen av reiselivet. Utslippsdata pr transportmiddel er koblet med data om turister (antall, reisemåter og bevegelsesmønster i Norge), markedsfordeling og avstander. Transportmidlenes beleggsprosent er hensyntatt. Det er gjort grundige beregninger der presise data ikke finnes.

Verktøyet gir ikke en eksakt rapportering på klimautslipp knyttet til transportdelen av reiselivet, men presenterer relative data som kan inngå i planlegging og prioritering.

Beregningene er gjort slik:

Utslippskalkulatoren er basert på grundige beregninger av direkte CO2-utslipp for transportmidlene bil, fly, ferge, tog, buss, bobil og cruise. Utslippsdata er så koblet til gjestetall fra Norges internasjonale og nasjonale markeder.

  • «Internasjonalt» dekker gjesters transport til og fra Norge
  • «Regionalt» dekker gjesters transport fra ankomst Norge til og fra region
  • «Lokalt» dekker gjesters transport på destinasjon i Norge