Skip to main content

Nyhetsartikler

Utslippskalkulator - Q&A

Flere spørsmål? Kontakt: 

Ingunn Sørnes

Fagansvarlig bærekraftig reiseliv

+47 957 78 663

Send email

1. Hva er en utslippskalkulator?

En utslippskalkulator kan se på samlede utslipp fra en gitt aktivitet. Denne kalkulatoren er en statistisk beregning av CO2 utslippet en gjennomsnittlig gjest fra et gitt marked vil ha ved et besøk på et reisemål i Norge.
 

2. Hvorfor en utslippskalkulator?

Globalt er reiselivet kilde til store klimautslipp, med transport av gjesten som den største kilden (75% av reiselivets samlede klimautslipp er transport, UNWTO 2019). For god planlegging er det behov for god innsikt i hvilke effekter ulike tiltak for klimakutt vil ha.
 

3. Hvordan kan jeg bruke kalkulatoren?

Kalkulatoren kan brukes til å estimere hva endringer i din “gjestemiks”/marked og oppholdstid vil gi av endringer i samlede transportrelaterte CO2-utslipp fra dine gjester.
 

4. Hvilke data inngår i utslippskalkulatoren?

Kalkulatoren tar statistisk hensyn til transportmidler, avstander og lengde på opphold og med mulighet for å justere antall gjester og lengde på opphold. Utslippsfaktor som benyttes er direkte CO2-utslipp, data på turist knyttes til overnattingsdøgn.
 

5. Hvordan er kalkulatoren utviklet?

Hvert transportmiddel har detaljerte utslippsfaktorer og distanser beregnet for hver del av reisen. Disse er koblet med data på turister; avreiseland, reisemåte og gjennomsnittlig oppholdstid.
 

6. Hvordan beregnes CO2-utslippene fra en reise?

Kalkulatoren beregner totalt CO2 utslipp fra og med transportmiddelet benyttet ved ankomst Norge til og med utslippet fra reisen som forlater Norge. Kalkulatoren beregner også daglig transport ved opphold på et reisemål / i en region. For fly inkluderes mellomlandinger, og beleggsprosent er hensyntatt.
 

7. Hvordan beregnes turisme?

Turistundersøkelsen, en utvalgsundersøkelse fra Innovasjon Norge, gir innsikt i antall turister, avreiseland, hoved transportmiddel, reisefølge og oppholdstid.
 

8. Hvordan beregnes avstander?

Avstander er beregnet i 3 ulike strekk (internasjonalt, regionalt, lokalt); det første fra avreiseland til Norge, så fra ankomst Norge til region og det tredje et snitt på daglig forflytning på destinasjon.
 

9. Hvem har utviklet kalkulatoren?

NILU, Norsk Institutt for luftforskning, har hatt oppdraget med å samle, kvalitetssikre og levere utslippsdata for alle transportmidler og Innovasjon Norge har hatt ansvar for turistdata og teknisk utvikling.


10. Kan jeg bruke kalkulatoren til å beregne min og familiens klimaavtrykk?

Nei, til det finnes mange andre klimakalkulatorer på markedet, feks Myclimate, Ducky, klimatsmartsemester.se


11. Kan jeg som bedrift bruke kalkulatoren for å beregne mine gjesters klimaavtrykk?

Ja, og jo mer du vet om dine gjester jo mer presis vil du kunne regne på deres utslipp fra transporten.


12. Kan jeg bruke kalkulatoren for å beregne reisemålets samlede klimaavtrykk?

Nei, du beregner kun det avtrykket som knytter seg til reisemålets gjester og deres transport til og på reisemålet (utslipp skapt både internasjonalt og nasjonalt). Dette avtrykket har ingen egen rapporteringslinje, men inngår i reiselivets planlegging og beslutninger. For kommunens samlede klimaavtrykk finnes både offisielle rapporteringskanaler og verktøy for beregning.


13. Kan jeg som bedrift bruke kalkulatoren for å beregne mine gjesters klimaavtrykk?

Ja, og jo mer du vet om dine gjester jo mer presis vil du kunne regne på deres utslipp fra transporten.