Skip to main content

Nyhetsartikler

Miljøsertifiseringer i reiselivet


Sertifiseringsordninger i Norge

Se også:


Blått flagg

Driftes av: FEE Norway
Kundegruppe: Kommuner, marina, rederier

Hvert år sertifiseres noen strender i Norge som oppfyller strenge krav innen sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet og miljøinformasjon. At en strand, marina eller båt er tildelt Blått Flagg er en forsikring ovenfor gjestene om at både omgivelsene og driften er ivaretatt på best mulig måte.