x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Kløver
Kløver
Kløver.
Photo: Yan Ming / Unsplash
Kløver.
Photo: Yan Ming / Unsplash

Miljøsertifiseringer i reiselivet

Interessen for miljøvennlige reiser er stor. Virksomheter kan strukturere og vise sitt samfunnsansvar gjennom en av de anerkjente miljøsertifiserings- og miljøstyringssystemene som brukes i reiselivet. Her finnes mange ulike løsninger som kan passe for ulike bedrifter og ulike ambisjonsnivå. Vi har samlet informasjon og eksempler som kan gjøre det enklere for deg å velge, og med en av disse sertifiseringene vil du ha mulighet for å synliggjøre deg under Reis Grønt/Green Travel på VisitNorway

Hva er miljøsertifisering?

Å innføre et miljøstyringssystem innebærer at bedriften følger bransjespesifikke standarder/krav for å redusere negative påvirkninger på miljøet. De ulike systemene inneholder verktøy og prosedyrer for å hjelpe bedriften med prosessen. Hensikten er å sette miljø- og klimaarbeid i system og det er da avgjørende med forankring hos ledelsen. For å bli miljøsertifisert blir bedriftens miljøprestasjon evaluert av en uavhengig sertifisør opp mot de bransjespesifikke kriteriene. Etter at man er sertifisert er det vanligvis krav om å levere årlige miljørapporter og re-sertifiseres jevnlig.

«Det er en del forvirring rundt mulige miljøverktøy i Norge, og bedrifter sliter med å finne fram til det som er riktig for dem. De ulike miljøverktøyene er ikke først og fremst konkurrenter, det er snarere slik at de utfyller hverandre.» - Standard Norge

Vi har derfor laget denne oversikten for å gjøre det lettere for reiselivsbedrifter å få et inntrykk av de forskjellige miljø sertifiseringene og hva de enkelte tilbyr.

Miljøsertifisering i reiselivet

Det er stort fokus rundt klima og miljø for tiden, hvor bedrifter ser etter måter å forbedre egen praksis og signalisere sine miljøhensyn ut til forbrukerne. Dette temaet har også blitt sentralt i reiselivsnæringen og en måte å håndtere dette på er bruk av miljøsertifiseringer.

I følge undersøkelsen ‘Markedets syn på bærekraftig reiseliv’ fra 2018 viser det at et klart flertall av turoperatørene, 64 prosent, ser det som et konkurransefortrinn at bedriftene har et offentlig miljømerke, og mener dette signaliserer bevissthet og kvalitet. 

Turoperatørene forventer økt etterspørsel etter bærekraftige virksomheter i Norge de neste fem årene og forbrukerundersøkelser viser økende interesse for grønne reiser. Hvor om lag 1 av 5 har valgt bort en leverandør fordi den ikke var bærekraftig, hovedsakelig overnattingsteder og aktiviteter.

Miljøsertifiseringer som blir brukt i norsk reiseliv er Norsk Økoturisme, Svanen, Miljøfyrtårn, ISO 14001, Green Key og Blått Flagg. Hver for seg og samlet garanterer de for at de merkede opplevelsene følger strenge regler og retningslinjer for produksjon og håndtering av avfall, energiforbruk, transport, krav til underleverandører og bruk av kjemikalier. Tiltakene går ut over det norsk lov krever.

Reis grønt logo

 

Profilering

Under navigasjonen Reis Grønt på Visit Norway sine nettsider blir reiselivsbedrifter og opplevelser som har en offisiell miljøsertifisering synliggjort.

I det ‘Grønne univers’ på Visit Norway og ved hjelp av Reis Grønt-symbolet gis det prioritert synlighet til aktører som tar et aktivt miljøansvar, noe som gjør det lettere for forbrukerne å velge miljøvennlige produkter. Selv om Reis Grønt-symbolet er felles for alle sertifiserte bedrifter vil man på den enkelte bedriftssiden se hvilken spesifikk sertifisering bedriften innehar.

Synligheten er både nasjonal og internasjonal ved at den er tilgjengelig på alle Visit Norways internasjonale sider (Reis Grønt er oversatt til lokalt språk i 13 markeder, for eksempel heter det Green Travel i UK). Disse sertifiseringene faller under Reis Grønt; Norsk Økoturisme, Svanen, Miljøfyrtårn, ISO 14001, Green Key og Blått Flagg.

NB! Bedriften må være medlem av et destinasjonsselskap for å få synlighet på Visit Norway.

Les mer om Reis Grønt her


Sertifiseringsordninger i Norge

Se også:


Blått flagg

Driftes av: FEE Norway
Kundegruppe: Kommuner, marina, rederier

Hvert år sertifiseres noen strender i Norge som oppfyller strenge krav innen sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet og miljøinformasjon. At en strand, marina eller båt er tildelt Blått Flagg er en forsikring ovenfor gjestene om at både omgivelsene og driften er ivaretatt på best mulig måte.