Skip to main content

Nyhetsartikler

Verktøy for måling

Logg inn - Bærekraftig reisemål

Verktøy 

Til måling og analyse 

En rekke verktøy er egnet til å bidra inn i leveransen(e) i merkeordningen. Disse kan blant annet benyttes for å dokumentere reiselivets økonomiske verdiskaping, utvikling i andel gjestedøgn i lavsesong i forhold til høysesong samt beregning av CO2-utslipp fra ulike markeder.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål