x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Bødalsbreen glacier, Loen
Bødalsbreen glacier, Loen.
Photo: Håvard Myklebust
Bødalsbreen glacier, Loen
Bødalsbreen glacier, Loen.
Photo: Håvard Myklebust

VI TRENGER DINE INNSPILL!

- til nasjonal reiselivsstrategi

Digital innspillskasse

For å lykkes trenger vi dine innspill og lanserer derfor en digital innspillskasse. Den vil være åpen 24/7 og er satt opp slik at den er enkel å bruke for både den som skal innspill og for de som skal systematisere innspillene i etterkant. Trenger du hjelp til utfylling? Kontakt oss gjerne på innsikt@visitnorway.com.

Innspillskassen vil ha følgende tredelte struktur for innspillene:

Hovedkategori 1:
Økt verdiskaping  

Her ønsker vi innspill på det kommersielle, det driftsorienterte og det markedsmessige, det vil si alle problemstillinger og strategiforslag som kan føre til økt verdiskaping for norske reisemål og bedrifter. Her kan du også diskutere premisser for verdiskaping og eventuelt gi innspill på hvordan skjulte og synlige kostnader og økonomiske lekkasjer kan minimeres og hvordan teknologi eller andre smarte løsninger og tiltak kan bedre næringas lønnsomhet. Her kan du også gi innspill på reiselivet som drivkraft for gode lokalsamfunn.

Hovedkategori 2:
Bærekraftig utvikling og omstilling  

Her ønsker vi innspill med vekt på det grønne skiftet, klima og hvordan man kan tilrettelegge for en raskere og mer smidig omstilling til et reiseliv som ivaretar både natur, kultur, miljø, lokalsamfunn og økonomi. Her vil vi også ha innspill på hvordan reisemål best kan håndtere vekst og hva som bør kjennetegne god ressursforvaltning, besøksforvaltning, bærekraftordninger etc.

Hovedkategori 3:
Rammebetingelser, strukturer og kompetanse

Her ønsker vi innspill på tiltak og strukturer som kan gi større forutsigbarhet og øke næringens evne til å utnytte muligheter  og håndtere utfordringer. Her kan du også gi innspill på muligheter, trusler og løsninger knyttet til kunnskap, forskning, utdanning og praktisk kompetanse. Her hører også refleksjoner rundt kvalitetssikringssystemer, fellesgodefinansiering og merkeordninger, samt politiske og finansielle virkemidler hjemme. Det samme gjelder temaer knyttet til organisering, synergier og formalisert samhandling internt og med andre næringer etc. ​


Vi minner om at forklaringen under hver bolk er veiledende. Vi ber om at malen følges så langt som mulig, så bearbeidelsen av innspillene blir enklere og bedre. For institusjoner og virksomheter med særskilte behov, er det mulig å søke om å få levere innspill utenom malen.


 

FAKTA

  • Innovasjon Norge skal lede arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien.  
  • Prosessen skal involvere relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv. 
  • Strategiarbeidet skal ta utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet og komme med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv. 
  • Strategien vil bli overlevert Regjeringen innen 1. mars 2021. 

 

TIDSLINJE 

Medio juni 2020
Innovasjon Norge åpner opp en digital innspillskasse - her kan alle som ønsker det sende inn sine forslag til hva som bør være med i ny nasjonal reiselivsstrategi

9. oktober 2020 (NB! Ny frist)
Siste frist for å gi innspill digitalt

1. mars 2021
Frist for å levere strategi til regjeringen.STRATEGILEDELSE

Prosjektansvarlig:
Håkon Haugli, adm.dir. i Innovasjon Norge

Prosjektledere:
Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør og Audun Pettersen, leder for bærekraftig reiseliv og mat (begge Innovasjon Norge)

Prosessleverandør: 
Mimir AS v/ Ingrid Solberg Sætre

Prosjektguppen:
Består av ressurspersoner fra Innovasjon Norge og valgt prosessleverandør. 

Kontakt oss gjerne via epost: innsikt@visitnorway.com

Dette er noen av det næringen spilt inn til nasjonal reiselivsstrategi: 

Aktuelt