Skip to main content

Nyhetsartikler

Nasjonal reiselivsstrategi: Skal bidra til tusenvis av nye jobber og halvere klimautslippene i reiselivet

Nasjonal reiselivsstrategi

Mer om strategien og kunnskapsgrunnlag her

Les om strategien og kunnskapsgrunnlaget her

Kontaktpersoner

Audun Pettersen

Bransjedirektør reiseliv, Hovedorganisasjonen Virke

+47 907 75 521

Send email

Sebina Stegavik

Ansvarlig redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

- Vi har satt oss store mål, men gjennom 23 konkrete tiltak skal vi sammen klare å tiltrekke oss nye gjester, skape flere hjørnesteinsbedrifter og vekst for lokalsamfunn, samtidig som vi tar vare på landet vårt for fremtidige generasjoner, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.  

Dette er første gang Norge får en nasjonal plan for reiselivet. Denne tar utgangspunkt i samhandling og samarbeid på tvers av kommuner, forskningsmiljøer, transportselskaper, fylkeskommuner, kulturinstitusjoner, reiselivsbedrifter og flere som på en eller annen måte spiller en rolle i reiselivet. 

- Slik vi ser det er det er helt unikt at en strategi kobler så mange ulike bransjer, private og offentlige aktører. Reiselivet er veldig spesielt og komplekst, men om vi oppnår målene i strategien vil det få betydelige og positive konsekvenser for store deler av norsk næringsliv. Reiselivet bør spille en betydelig rolle i fremtidens norske næringsliv, og være en del av løsningen i det grønne skiftet, sier Bratland Holm. 

Restart reiselivet 

Alle 23 tiltakene har en tydelig adressat på hvem som har ansvaret. Noen har en kort horisont for å bidra til å få reiselivet tilbake på bena etter pandemien, mens andre er mer langsiktige for å styrke norsk reiselivsnæringens konkurransekraft og redusere klimaavtrykket. 

Basert på de ulike tiltakene er målet å øke Norges eksportinntekter med 20 milliarder og antall jobber med nærmere 43.000 innen 2030.  

Eksempler på tiltak er: 

 • “Restart reiseliv 2021-2024" - skal bidra til å bygge opp igjen reiselivsnæringen etter pandemien med økt synlighet og salg av norske reiselivsprodukter, samt sikre at næringen har kritisk personale.  
 • Klimasmart - et verktøy for at næringen kan beregne økonomisk forbruk per kilo C02.  
 • “Grønne reiser” for å finne morgendagens transportløsninger som både er mer klimavennlig, men også sømløse for gjestene.  
 • Nye programmer for nyskapende kulturopplevelser og mat- og måltidsopplevelser.  

Markedsføring er en viktig del av “Restart reiseliv 2021-2024", og regjeringen gir økt støtte til dette.  

–Det kommer til å bli beinhard kamp om utenlandsturistene når grensene åpner. Derfor vil regjeringen blant annet doble midlene til internasjonal markedsføring via Innovasjon Norge, for å sikre at vi får disse turistene tilbake til Norge igjen, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Redusere klimautslippene med 50 prosent 

Et redusert klimaavtrykk er helt sentralt i strategien. CO2-avtrykket fra de besøkendes transport til, fra og i Norge skal reduseres med ti prosent årlig, med 2019-tallene som utgangspunkt. Dermed blir Norge også være en pådriver for at klimautslippene i hele transportsektoren går ned, også globalt.  

Det totale utslippene fra reiselivsnæringen skal halveres innen 2030. For å få til det er  FNs bærekraftsmål og regjeringens mål om det grønne skiftet vektlagt.  Strategien peker blant annet på at Norge skal ha størst mulig andel gjester med høy verdiskapingseffekt og lavt klimaavtrykk.  

Om nasjonal reiselivsstrategi 

 • Innovasjon Norge har ledet arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet 
 • Prosessen involverte relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv.  
 • Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet, og kommet med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv. 
 • Strategien er basert på omfattende innspillsrunder, både digitalt og gjennom møter. Totalt ble det samlet inn over 400 innspill fra hele reiselivsnæringen - små og store, myndigheter, bransjeorganisasjoner med mer. 
   

Strategiens fire hovedmål: 

 1. Norsk reiseliv skal øke sin egen verdiskaping og bidra til jobbskaping i hele landet 
 2. Norsk reiseliv skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn 
 3. Norsk reiseliv skal bidra til attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere 
 4. Norsk reiseliv skal levere så høy kundeverdi at betalingsvilje og gjenkjøp øker