Skip to main content

Nyhetsartikler

NOU om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner

15. februar 2022

Regjeringen oppnevnte i fjor høst et offentlig utvalg som skal vurdere sentrale problemstillinger i reiselivsnæringen og komme med sine anbefalinger til tiltak.  
NOUen er et av mange  tiltak i den nasjonale reiselivsstrategien. 

Regjeringen vil legge til rette for et mer bærekraftig reiseliv i Norge. Reiselivsnæringen skal kunne utvikle seg videre og tiltrekke seg flere kunder og reisende, såfremt dette skjer innenfor sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftige rammer. For å oppnå dette og bidra til at lokalsamfunn og tilreisende har gjensidig glede og nytte av hverandre, besluttet regjeringen høsten 2021 å gjennomgå rammevilkårene som i dag ligger til grunn for reisemålsutvikling lokalt.

Et av mange viktige temaer som skal diskuteres i Reisemålsutvalget er naturlig nok klimaendringene, som er pekt ut som en viktig påvirkningsfaktor for reiselivsnæringen i årene som kommer. Reiselivsnæringen må omstille seg til endrede klimaforhold, blant annet med utsikter til kortere vintersesong og tørrere og varmere somre på Sørlandet og Østlandet. Det er viktig at reiselivsnæringen tar høyde for og utnytter endrede klimatiske forhold i sin planlegging og drift, heter det i mandatet for NOUen.

Andre  temaer som skal diskuteres er destinasjonsledelse, fellesgodefinansiering, besøksforvaltning og tilgjengelighet. Utvalget skal etter planen levere utredningen i desember 2022.

https://www.reisemalsutvalget.no/ finner du oppdatert informasjon om utvalgets arbeid, mandat og medlemmer. Her er det også mulighet til å komme med innspill til utvalget. 

Bjørn Krag Ingul

Seniorrådgiver kongress og arrangement

+47 926 89 772

Send email