x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Reine Fishermans cabin in Lofoten
Reine Fishermans cabin in Lofoten
Reine Fishermans cabin in Lofoten.
Photo: CH / Visitnorway.com
Reine Fishermans cabin in Lofoten.
Photo: CH / Visitnorway.com

NOU om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner

Regjeringen har utnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere sentrale problemstillinger i reiselivsnæringen og komme med sine anbefalinger på tiltak.

15. februar 2022

Regjeringen oppnevnte i fjor høst et offentlig utvalg som skal vurdere sentrale problemstillinger i reiselivsnæringen og komme med sine anbefalinger til tiltak.  
NOUen er et av mange  tiltak i den nasjonale reiselivsstrategien. 

Regjeringen vil legge til rette for et mer bærekraftig reiseliv i Norge. Reiselivsnæringen skal kunne utvikle seg videre og tiltrekke seg flere kunder og reisende, såfremt dette skjer innenfor sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftige rammer. For å oppnå dette og bidra til at lokalsamfunn og tilreisende har gjensidig glede og nytte av hverandre, besluttet regjeringen høsten 2021 å gjennomgå rammevilkårene som i dag ligger til grunn for reisemålsutvikling lokalt.

Et av mange viktige temaer som skal diskuteres i Reisemålsutvalget er naturlig nok klimaendringene, som er pekt ut som en viktig påvirkningsfaktor for reiselivsnæringen i årene som kommer. Reiselivsnæringen må omstille seg til endrede klimaforhold, blant annet med utsikter til kortere vintersesong og tørrere og varmere somre på Sørlandet og Østlandet. Det er viktig at reiselivsnæringen tar høyde for og utnytter endrede klimatiske forhold i sin planlegging og drift, heter det i mandatet for NOUen.

Andre  temaer som skal diskuteres er destinasjonsledelse, fellesgodefinansiering, besøksforvaltning og tilgjengelighet. Utvalget skal etter planen levere utredningen i desember 2022.

https://www.reisemalsutvalget.no/ finner du oppdatert informasjon om utvalgets arbeid, mandat og medlemmer. Her er det også mulighet til å komme med innspill til utvalget. 

Bjørn Krag Ingul
Bjørn Krag Ingul
Seniorrådgiver kongress og arrangement