Skip to main content

Innovasjon Norges samarbeidsmodell for norsk reiselivsnæring innen internasjonal markedsføring.

Innovasjon Norge har etablert en ny samarbeidsmodell for å arbeide tettere sammen med norsk reiselivsnæring. Det er etablert en markedsgruppe for B2C, bestående av personer fra bransjen med høy markedsføringskompetanse. Denne gruppen skal fungere som en ekspertgruppe for å diskutere taktiske muligheter med Innovasjon Norges markedsavdeling og jobbe for å skape mest mulig effekt med de ressursene som er tilgjengelig.

I tillegg til markedsgruppen skal det etableres ressursgrupper for hvert satsingsområde. Disse gruppene skal gi kompetanse innen ulike typer reiser som inngår i satsingsområdene. Gruppene skal brukes til faglige diskusjoner, gi innspill til briefs, og bidra til utdyping innenfor spesifikke temaer.

Som grunnlag for samarbeidsmodellen har Innovasjon Norge gjennomført en kartlegging av norske destinasjoners strategiske retninger, hvilke opplevelser næringen på destinasjonen har å tilby i dag, og hva de prioriterer å utvikle i fremtiden. Resultatene av undersøkelsen vil bli presentert og diskutert i regionale workshops høsten 2024.

Denne nye samarbeidsmodellen har som mål å sikre at markedsarbeidet møter bransjens behov enda bedre. Innovasjon Norge ser fram til å jobbe med bransjen i en ny form der vi på en tydelig og systematisk måte kan inkludere bransjens ressursbase og prioriteringer i vurderingene for framtidig markedsarbeid som gjøres av Innovasjon Norge.

– Vi gleder oss til å jobbe sammen med næringen i en ny form. Vårt mål med den nye samhandlingsmodellen er at den skal bidra til at markedsarbeidet treffer enda bedre på næringens behov. Vi ønsker å samarbeide for å markedsføre Norge mer effektivt, og samtidig sørge for at næringens ressursgrunnlag og prioriteringer inkluderes i vurderingene som gjøres av Innovasjon Norge og Markedsgruppa, sier Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Se også

  • Kalkulator for sesongsvingninger - GINI-indeks

Kontakt

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925