Skip to main content

Vi kartlegger Norge

Som grunnlag og startskudd for samarbeidsmodellen mellom Innovasjon Norge og norsk reiseliv, har Innovasjon Norge gjennomført en kartlegging av norske destinasjoners strategiske retninger, hvilke opplevelser næringen på destinasjonen har å tilby i dag og hva som skal prioriteres å utvikle fremover.

Resultatene fra undersøkelsen vil presenteres og diskuteres i regionale workshoper som avholdes høsten 2024. Dataene vil også bli presentert og gjort tilgjengelig for hele næringen på våre nettsider.

Om undersøkelsen

Kartleggingsundersøkelsen ble sendt ut av markedsundersøkelsesselskapet Epinon og besvart av norske destinasjonsselskaper våren 2024. Undersøkelsen skal gi systematisk kunnskap om strategiske retninger, hvilke opplevelser næringen på destinasjonen har å tilby i dag, og hva de skal prioritere å utvikle fremover, i hele landet. Resultatene skal foredles videre i workshoper med regionene og Norsk Reiseliv i 2024.

Formål med kartleggingen:

Kartleggingen skal være en bekreftelse på "hva vi har å jobbe med". Bransjen skal føle seg trygg på at Innovasjon Norge har riktig informasjon og et godt underlag ved planlegging av aktiviteter og utvikling av nye kommunikasjonskonsepter. Dette verktøyet utfyller Innovasjon Norges dialog med næringen og er en viktig del i Samarbeidssmodellen.

Med resultatene fra kartleggingen vil Innovasjon Norge få systematisk og bedre innsikt i prioriteringene hos reisemålene når vi utvikler våre aktiviteter, tilbud og tjenester. Gjennom undersøkelsen får næringen gi uttrykk for det som er viktig for deres reisemål.

Kartleggingsundersøkelsen skal effektivisere arbeidsflyten vår og forenkle mulighetene for næringen å påvirke Innovasjon Norges arbeid innen reiseliv. Vi ønsker å sitte tettere på næringen, og gjennom denne metoden vil vi få et godt grunnlag for videre dialog med næringen om framtidige prosjekter.

Hvordan skal Innovasjon Norge bruke funnene i kartleggingen?

Hva har vi å jobbe med? Kartleggingen er ment å svare ut det spørsmålet.

Innovasjon Norge vil bruke og analysere kartleggingen for å få en bedre oversikt over hvordan vi kan bistå reiselivsnæringen og utvikle aktiviteter og konsepter fremover. Innovasjon Norges arbeid innen markedsføring, B2B og utvikling, skal på best mulig måte reflektere næringens behov, utfordringer og styrker på bakgrunn av kartleggingen. Funnene i undersøkelsen gjennomgås med næringen i regionale workshoper høsten 2024.

Hvordan gjøres kartleggingen?

Kartleggingen utføres gjennom en undersøkelse som ble sendt ut i mars/april 2024. Alle destinasjonsselskaper i Norge skal ha fått den. I undersøkelsen bes de angi strategiske retninger, hvilke opplevelser næringen på destinasjonen har å tilby i dag, og hva de prioriterer å utvikle fremover. 

Resultatene deles i et offentlig tilgjengelig dashbord slik at alle får nytte av denne innsikten. I tillegg arrangeres regionale workshops der funnene blir presentert og diskutert med næringen i den respektive region.

Se også

  • Kalkulator for sesongsvingninger - GINI-indeks

Kontakt

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925