Skip to main content

Nyhetsartikler

Nøkkeltall om norsk turisme

Med nøkkeltall gir vi en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om turismen i Norge. Les om hvordan norsk reiseliv utvikler seg i et globalt perspektiv, og hvilken betydning reiselivsnæringen har for norsk økonomi og sysselsetting. Samt informasjon om turistene som er her og hvordan Norge blir oppfattet utenfra.

Turismens betydning for Norge 


Nøkkeltallbrosjyrer for tidligere år:

2018:

Nøkkeltall om norsk turisme 2018 

Key Figures for Norwegian Travel and Tourism 2018

Nøkkeltall cruise 2017-2018

Nøkkeltall for tidligere år:

2017:

Nøkkeltall om norsk turisme 2017 (pdf)

Key Figures for Norwegian Travel and Tourism 2017(pdf)

Nøkkeltall om norsk reiseliv og turisme

Det er ikke laget Nøkkeltallbrosjyrer for 2020. Grunnen er at Turistundersøkelsen ikke lot seg gjennomføre grunnet pandemien.Nøkkeltall 2021

Her finner du brosjyren som pdf.Nøkkeltall 2019

Her finner du brosjyren som pdf.

Kontaktperson:

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email