Skip to main content

Nyhetsartikler

Oppdatert målgruppeinnsikt

Segmenteringsundersøkelsen er klar - Forstå målgruppene og utnytte markedsmulighetene

Det er med glede vi i dag publiserer ferske resultater fra målgruppeundersøkelsen, som ble gjennomført i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia, Spania, England og USA i desember 2023. Formålet med undersøkelsen har vært å utvikle et felles kunnskapsgrunnlag for norsk reiseliv, med oppdatert innsikt i ulike målgruppers behov og forventninger til en ferie, samt konkurransesituasjonen og Norges posisjon. Innovasjon Norge vil bruke innsikten aktivt for å bidra til å styrke Norges konkurranseevne og sikre en bærekraftig utvikling av reiselivet. Funnene skal hjelpe oss å prioritere og sikre at vi markedsfører Norge på en inspirerende og effektiv. Innsikten vil få betydning for måten vi jobber på, i alt fra markedskommunikasjon, arbeid med turoperatører og i utviklingsarbeidet.

Her kan du laste ned hovedrapporten, som er den første av flere publikasjoner.

God sommer og riktig god leselyst!


Les hovedrapporten for målgruppeundersøkelsen


Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email