Skip to main content

Som et ledd i å ha en tett dialog med næringen etableres det ressursgrupper for ulike satsingsområder.

De fem satsingsområdene vi nå oppretter ressursgrupper for er:

  • Adventure
  • Aktivitet
  • Måltid
  • By
  • Kunst- og kultur

I ressursgruppene ønsker vi personer fra reiselivet med en spesiell kompetanse eller interesse innen det aktuelle satsingsområdet. Disse personene skal være ressurser og bidra inn i gruppen med sin spisskompetanse på feltet.

Gruppene skal brukes til faglige diskusjoner, innspill og research innen spesifikke temaer. Innovasjon Norge vil benytte seg av gruppens kompetanse ved behov, og avholde digitale møter ad-hoc når det trengs avklaringer, råd eller innspill til kommende aktiviteter. Både gruppen som helhet, men også individuelle medlemmer, kan brukes som ressurser ved ulike anledninger og behov.

I tillegg til kartleggingen som gjennomføres, er dette en kanal for næringen til å gi sine innspill innen et spesifikt område til Innovasjon Norges sin markedsavdeling.

Bli med i en av våre ressursgrupper!

Om du vil bidra, send en e-post til Beate Brænden Eidsand, se kontaktinformasjon under, og skriv noen linjer om hvilken gruppe du ønsker å være med i – og hvorfor.

Har du spørsmål, kontakt oss. 

Se også

  • Kalkulator for sesongsvingninger - GINI-indeks

Kontakt

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925