Bli med på å fremme Norge som reisemål

Visit Norway B2B

Å fremme Norge som en attraktiv destinasjon, krever målrettet arbeid over tid mot internasjonale kjøpere av norske reiselivsprodukter. Det er viktig å ha et langsiktig fokus når man jobber mot B2B-segmentet. Sammen med oss kan du og din bedrift delta på operative aktiviteter for å komme i kontakt med og få synlighet overfor internasjonale turoperatører, arrangører av internasjonale kongresser, konferanser, incentive-turer og arrangementer.

Innovasjon Norge jobber aktivt med å skape gode arenaer for salg av norske reiselivsprodukter. Det samme gjelder også i arbeidet rettet mot internasjonale turoperatører.

Leisure - Retter arbeidet mot internasjonale turoperatører som selger Norge som destinasjon til grupper og ferie-fritidsreisende​
Meetings - Samlebegrep, tidligere kalt MICE (meetings, incentives, conferences/congresses and events/exhibition)

Møter og arrangement i Norge

Er dere en bedrift, et fagmiljø, forbund eller en organisasjon som planlegger møter eller arrangementer?

Norske reiselivsaktører

Ønsker dere å delta på våre B2B-aktiviteter i Norge eller internasjonalt?

Aktuelt

  • Norwegian Travel Workshop Trondheim 2024

  • Innovasjon Norge etablerer en mentorordning for arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement.

  • Innovasjon Norge tilstede på Arendalsuka 2023

  • NTW fyller 50 år!

  • Vi ønsker å invitere til MeetInNorway i Trondheim

  • Innovasjon Norge Reiseliv oppretter nasjonalt ressurssenter for arrangement

Nyhetsarkiv