Skip to main content

Bli med på å fremme Norge som reisemål

Visit Norway B2B

Å fremme Norge som en attraktiv destinasjon, krever målrettet arbeid over tid mot internasjonale kjøpere av norske reiselivsprodukter. Det er viktig å ha et langsiktig fokus når man jobber mot B2B-segmentet. Sammen med oss kan du og din bedrift delta på operative aktiviteter for å komme i kontakt med og få synlighet overfor internasjonale turoperatører, arrangører av internasjonale kongresser, konferanser, incentive-turer og arrangementer.

Innovasjon Norge jobber aktivt med å skape gode arenaer for salg av norske reiselivsprodukter. Det samme gjelder også i arbeidet rettet mot internasjonale turoperatører.

Leisure - Retter arbeidet mot internasjonale turoperatører som selger Norge som destinasjon til grupper og ferie-fritidsreisende​
Meetings - Samlebegrep, tidligere kalt MICE (meetings, incentives, conferences/congresses and events/exhibition)

Møter og arrangement i Norge

Er dere en bedrift, et fagmiljø, forbund eller en organisasjon som planlegger møter eller arrangementer? 

Norske reiselivsaktører

Ønsker dere å delta på våre B2B-aktiviteter i Norge eller internasjonalt?

B2B kalendere

Aktuelt

  • Norwegian Travel Workshop Trondheim 2024

  • Innovasjon Norge etablerer en mentorordning for arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement.

  • Innovasjon Norge tilstede på Arendalsuka 2023

  • NTW fyller 50 år!

  • Vi ønsker å invitere til MeetInNorway i Tromsø

  • Innovasjon Norge Reiseliv oppretter nasjonalt ressurssenter for arrangement

Nyhetsarkiv

TJENESTER OG KOMPETANSE

Vil du ha oversikt over hvilke aktiviteter som Innovasjon Norge Reiseliv har for norsk reiselivsbransje? Trenger du bilder til markedsføringen av Norge som reisemål? Eller er du student på jakt etter informasjon om Innovasjon Norge reiseliv og Visit Norway? Eller ønsker du å snakke med en av oss om ditt prosjekt?