Skip to main content

Nyhetsartikler

Infoside for studenter

Denne siden hjelper deg som er student med å finne relevant stoff til oppgaven din. Dessverre har vi liten kapasitet til å hjelpe studenter direkte, men ønsker å legge til rette for at du best mulig løser det på egen hånd.

Nyttig info om reiselivet:

World Tourism Organization (UNWTO)
World Travel & Tourism Council
The European Travel Commission
Statistikk om norsk reiseliv

Bransjeorganisasjoner

NHO Reiseliv
Virke
Hanen


Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i reiselivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske reiselivsbedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål gjennom Visit Norway.

Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land, 13 av disse jobber spesifikt med reiseliv. I tillegg samarbeider vi med de andre skandinaviske landene når det gjelder USA og Asia. Vi er også representert i alle Norges fylker.

Eiere

Nærings- og fiskeridepartementet er hovedeier med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent. Vi forvalter i tillegg midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet, fylkesmennene og fylkeskommunene. Innovasjon Norge forvaltes av et hovedstyre og ledes av administrerende direktør Håkon Haugli.

Visitnorway.com

Innovasjon Norge har utviklet Visitnorway.com som vår internettportal rettet mot forbruker, men vi arbeider også opp mot reiselivsbransjen med nettverksbygging, kompetanse, rådgivning og finansiering.