Skip to main content

Etablerer mentorordning

Innovasjon Norge etablerer en mentorordning for arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement.

Mentorordning for internasjonale kultur- og idrettsarrangement er en ordning som skal bidra til å bistå arrangører i ulike faser av et arrangement. Mentoren skal ikke fungere som en konsulent, men være en rådgiver som bidrar med å tilføre kompetanse og/eller nettverk som kan være avgjørende for å lykkes.

Formålet med ordningen er å gi arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement bistand i de utfordringer de møter på, i ulike faser av planleggings- og gjennomføringsfasen av et internasjonalt arrangement. Hensikten er å dele kunnskap, øke kompetanse og minske risiko for arrangører.

– Den nasjonale arrangementsstrategien og arbeidet med nasjonalt ressurssenter for arrangement stadfester at det er et behov for å øke kompetanse og tilgjengeliggjøre kunnskap om å arrangere store internasjonale kultur- og idrettsarrangement. Vi håper denne ordningen vil styrke arrangørene i deres arbeid, samtidig som vi knytter til oss mentorer med ulik bakgrunn og ulike erfaringer. Vi er svært fornøyde med bredden av kunnskap blant mentorene som er blitt rekruttert, sier Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Det er foreløpig rekruttert 27 mentorer med bred bakgrunn og erfaring innen arrangementsplanlegging og gjennomføring, alt fra arbeid med medierettigheter, gjennomføring av en rekke store arrangement som ski, triatlon, sykkel, bryting m.fl., kulturarrangement og festivaler, IOC, implementering av bærekraft, sponsorarbeid og samarbeid mellom reiselivsnæring og offentlig sektor.

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email

Bjørn Krag Ingul

Seniorrådgiver kongress og arrangement

+47 926 89 772