Skip to main content

Nyhetsartikler

Innovasjon Norge Reiseliv oppretter nasjonalt ressurssenter for arrangement

Innovasjon Norge Reiseliv oppretter nå et nasjonalt ressurssenter for arrangement i Norge, som følge av tiltaket i nasjonal arrangementsstrategi, og nasjonal reiselivsstrategi.

- Det er gledelig at vi oppretter et nasjonalt ressurssenter for arrangement hos oss, i tråd med tiltaket i nasjonal reiselivsstrategi. Vi skal øke verdiskapingen i Norge, og ved å styrke kompetanse og samarbeid innen idrett- og kulturarrangement kan vi hente flere store internasjonale arrangement med god lønnsomhet», sier Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Siden 2019 har Innovasjon Norge og Norges idrettsforbund arbeidet for å få opprettet et nasjonalt ressurssenter.

Ressurssenteret ønsker å bidra til å maksimere de positive effektene som arrangementer kan gi, og minimere risikoen og de mulige negative følgene. Innovasjon Norge vil arbeide i nært samarbeid med Norges idrettsforbund og andre aktører for å sikre at vi kan koble behov, kompetanse, kunnskap og løsninger på en god måte.

Det jobbes blant annet med å opprette en mentorordning for arrangører, en videreutvikling av arrangementskalkulatoren og flere møteplasser i 2023 for å tilgjengeliggjøre kunnskap og kompetanse.

Fagdag om idrettsarrangement 23. november 2022

Samarbeidsavtale med destinasjonsselskapene

Innovasjon Norge Reiseliv har samarbeidet i flere år sammen med Norges største destinasjonsselskaper om å tiltrekke nye, internasjonale arrangement til Norge, samt støtte opp om og bistå årlige, lokale arrangement.

I løpet av 2022 har destinasjonsselskapene i de store byene og Innovasjon Norge signert en samarbeidsavtale som tydeliggjør denne satsingen og som skisserer felles mål og retning. Disse destinasjonsselskapene vil fungere som regionale ressurssentre for arrangementsturisme, og være ansvarlig for å tilpasse og iverksette den nasjonale strategien til sine regioner.

Samarbeidet består også av å representere Norge internasjonalt på de største møteplassene sammen med Innovasjon Norge, og fremme Norge som vertsnasjon for idrett- og kulturarrangement. Partnerne samles også regelmessig i en ressursgruppe/styringsgruppe for utveksling av erfaringer, planlegge markedsaktiviteter og oppdatere hverandre på trender innen satsingen.

Fagdag om arrangement

Onsdag 23. november arrangerte Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge en felles fagdag om arrangement. Det var over 100 deltagere fra ulike særforbund, arrangører, reiselivsnæringen, det offentlige og øvrig næringsliv til stede.

Målet med fagdagen var å lære mer om hva som kreves å gjennomføre større mesterskap i Norge, formidle kunnskap fra akademia, praktiske erfaringer og innsikt fra det internasjonale arrangementsmarkedet. I tillegg til å skape en arena for nettverksbygging og økt samarbeid mellom de ulike aktørene.

- Tilbakemeldingene på fagdagen er svært positive. Det er tydelig at det har vært et savn etter tilsvarende møteplasser under pandemien, sier Birgitte Nestande i Innovasjon Norge Reiseliv.  

Aase Marthe Horrigmo, Frode Aasheim og Birgitte Nestande fra Innovasjon Norge Reiseliv på fagdagen om arrangementFra venstre: Frode Aasheim, Aase Marthe Horrigmo og Birgitte Nestande på fagdagen som ble arrangert på Meet Ullevaal i Oslo 23. november.

Her er noen av de viktigste læringspunktene fra presentasjonene

  • ​Store arrangementer krever streng økonomikontroll

  • Det er et stort gap mellom rettighetshavere og vertsbyers bevissthet om hverandres behov

  • Arrangementskategorien som spås størst vekst fremover er kvinneidrett

  • Kun 16% av sponsorforespørsler til mulige sponsorer vurderes som verdt å se nærmere på. En mismatch mellom mulig sponsor og sponsorobjekt, eller dårlig forberedt henvendelse?

  • Profiler blir viktigere for sponsorer, men bærekraft ligger til grunn

  • Det er viktig å unngå rolleblanding og sørge for å ha rett kompetanse på plass, samt ha rom for å stille kritiske spørsmål til arrangørselskapene.

  • Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge planlegger å invitere til en ny fagdag i 2023.

Her finner du mer informasjon og noen av presentasjonene fra fagdagen


Her kan du lese mer om Innovasjon Norges arrangementsturismesatsning

Spørsmål? Kontakt oss gjerne.

Birgitte Nestande

Manager Events

+47 936 06 671

Send email