x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Meet in Norway
Meet in Norway

Meetings corporate/incentive

For norske reiselivsbedrifter som jobber mot det internasjonale møtemarkedet

Å selge Norge som en potensiell destinasjon for fremtidige internasjonale kongresser, konferanser, insentivturer og events krever langsiktig bearbeidelse av det internasjonale B2B-markedet. Innovasjon Norge har jobbet målrettet med segmentet i mange år, blant annet gjennom å skape og tilrettelegge for gode møtearenaer for salg av norske produkter, møtearenaer hvor norske reiselivsselskaper møter de riktige, internasjonale kundene.

Vi skal:

  • være en nasjonal tilrettelegger for internasjonalt salg (tilrettelegge for kundekontakt gjennom operative tiltak).
  • skape arenaer for nettverksbygging.
  • være en kunnskapsformidler mellom markedet og aktørene.

Vi jobber aktivt med å bearbeide potensielle kunder i disse markedene:

 

B2B-aktiviteter 2021 - nå er høstens foreløpige planer publisert

Første halvår har alle B2B-aktiviteter blitt gjennomført digitalt. Andre halvår vil vi se på muligheten for i større grad å delta på internasjonale fysiske arenaer eller arrangere fysiske aktiviteter i egen regi, avhengig av gjeldene retningslinjer fra Myndighetene og kapasitet, ressurser og interesse fra norske bedrifter til å delta. 

Vi har nå oppdatert vår: B2B Aktivitetskalender - inkludert frister og praktisk informasjon knyttet til de ulike aktivitetene. Foreløpig har vi kun planlagt partneraktiviteter i Russland og Tyskland, samt under et utvalg av internasjonale møteplasser som IBTM i Barcelona. I Storbritannia og Sverige har vi foreløpig ingen planlagte partneraktiviteter. Innovasjon Norges Bransjespesialister i markedene vil bearbeide markedet på vegne av Norge, og utover høsten vurdere om det vil være aktuelt å tilby B2B-aktiviteter hvor næringen kan delta også i disse markedene. Dersom du ønsker å få beskjed om nye eller endringer i våre planlagte aktiviteter for høsten, vennligst registrer din kontaktinformasjon HER

 

 

Fagdager og fagwebinarer for norske MICE-aktører

Vi gjennomfører jevnlig fagdager og webinarer med oppdateringer fra markedene.  

Finn mer informasjon på denne siden...

Forkortelsen MICE står for: 

  • Meetings = møter, kurs, seminarer innen bedrifter
  • Incentives = belønningsturer og teambuilding-aktiviteter
  • Conferences = konferanser i regi av en bedrift / bedriftsnettverk
  • Congresses = kongresser i regi av en organisasjon / forening (f.eks. Legeforeningen)
  • Events = arrangementer innen kultur og idrett
  • Exhibitions = messer og utstillinge

På disse sidene finner du informasjon om hvordan Innovasjon Norge (IN) jobber innenfor det vi kaller meetingssegmentet. I dette arbeidet inkluderer vi både M og I i MICE: Møter/konferanser og Insentiv. IN jobber også med kongress- og event/arrangementssegmentet. Det kan du lese mer om her: Arrangementsturisme,  Internasjonale kongressegementet og norske fag- og forskningsmiljøer/kongresser til Norge

 

Kontakt Innovasjon Norges utekontor

 

På de respektive utekontorsidene sine sider vil du finne nyttig informasjon om det enkelte marked, inkludert kontaktinformasjon til bransjeansvarlig for Meetings: 

 

Storbritannia

Tyskland (inkludert Sveits og Østerrike) 

Russland

Sverige

 

Kontakt oss om du har spørsmål eller har behov for råd

Kari Anne Schwach
Kari Anne Schwach
Project Manager Meetings Corporate

Ønsker du beskjed via e-post når vi åpner for påmelding til ulike operativ B2B-aktivitet? 

Da kan du legge registrere interessen din HER


 

KONTAKT OSS:

Frode Aasheim
Frode Aasheim
Leder Innovasjon Norge Reiseliv B2B
Kari Anne Schwach
Kari Anne Schwach
Project Manager Meetings Corporate
Olga Philippenko
Olga Philippenko
Markeds- og bransjespesialist Russland
Sandra Olsson
Sandra Olsson
Key Account Manager VisitNorway
Britt Gorniok
Britt Gorniok
Bransjespesialist UK
Ulrike Sommer
Ulrike Sommer
Bransjespesialist Tyskland