x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Meet in Norway
Meet in Norway

Meetings corporate/incentive

For norske reiselivsbedrifter som jobber mot det internasjonale møtemarkedet

Å selge Norge som en potensiell destinasjon for fremtidige internasjonale kongresser, konferanser, incentive-turer og events krever langsiktig bearbeidelse av det internasjonale B2B-markedet. Innovasjon Norge har jobbet målrettet med segmentet i mange år, blant annet gjennom å skape og tilrettelegge for gode møtearenaer for salg av norske produkter, møtearenaer hvor norske reiselivsselskaper møter de riktige, internasjonale kundene.

Vi skal:

  • Være en nasjonal tilrettelegger for internasjonalt salg (tilrettelegge for kundekontakt gjennom operative tiltak).
  • Skape arenaer for nettverksbygging.
  • Kunnskapsformidler mellom markedet og aktørene.

Vi jobber aktivt med å bearbeide potensielle meetings-kunder i disse markedene:

 

Internasjonale aktiviteter

I tillegg til å bearbeide kunder i Innovasjon Norges prioriterte marked, tilrettelegger vi også hvert år for ulike internasjonale aktiviteter.

De viktigste internasjonale møteplassene er messene IBTM i Barcelona og IMEX Frankfurt. På disse messene møter vi potensielle kjøpere fra hele verden, internasjonale corporate- og incentivekunder.

Disse messene er også en god anledning til å teste ditt produkt dersom dere tidligere ikke har jobbet internasjonalt. På disse messene får du en god indikasjon på om det du og din bedrift tilbyr er interessant for internasjonale kunder. Dersom du vurderer å arbeide på det internasjonale møtemarkedet vil vi alltid anbefale deg å vurdere å delta på IMEX og/eller IBTM først. 

I tillegg er dette ypperlige arenaer for å knytte nettverk med resten av den norske møtenæringen som står på den norske standen, og til å øke kompetansen om det internasjonale meetings-markedet.

 

All informasjon om våre B2B-aktiviteter i 2020 finner du her:

(OBS! Grunnet Covid-19 har mange av de opprinnelige planene blitt endret, noen er kansellert andre er erstattet av digitale versjoner)

https://business.visitnorway.com/en/b2b-activities/


Meetings er samlebegrepet som tidligere ble kalt MICE:

  • Meetings = møter, kurs, seminarer innen bedrifter
  • Incentives = belønningsturer og teambuilding-aktiviteter
  • Conferences = konferanser i regi av en bedrift / bedriftsnettverk
  • Congresses = kongresser i regi av en organisasjon / forening (f.eks. Legeforeningen)
  • Events = arrangementer innen kultur og idrett
  • Exhibitions = messer og utstillinger

MEET IN NORWAY

Vi arrangerer en årlig møteplass med workshop i Norge for internasjonale kjøpere, i samarbeid med norsk reiselivsnæring.

Les mer om MeetInNorway

eller

se en video fra fjorårets event 

IMEX Frankfurt samler 5000 internasjonale kjøpere og 3400 utstillere fra mer enn 170 land. IMEX Frankfurt finner sted hvert år i mai, og har i tillegg til messen et omfattende Educational Program.

Våre aktiviteter på det internasjonale møtemarkedet i 2020:

På grunn av Covid-19 pandemien er de fleste normale aktiviteter i 2020 enten kansellert eller flyttet på. 

Noen aktiviteter vil erstattes av digitale versjoner, mens andre fremdeles vurderes. Her finner du mer informasjon om B2B-aktivitetene vi tilbyr, og erstatningsaktiviteter som for eksempel digitale sales calls og webinarer. 

Se foreløpig oppdatering av status på de ulike aktiviteter her.

IMEX 17.mai

AKTIVITETER MEETINGS

Innovation Norway/Visit Norway has worked targeted with potential international buyers within the meeting and incentive market for many years. In 2020 we will continue this important work. Operational activities will still be our main focus and in 2020, Innovation Norway/Visit Norway offer a large selection of targeted activities, both cross country activities like the main international B2B fairs within the segment and market targeted activities in our prioritized market Great Britain, Germany, The Nederlands and Belgium, Sweden, France and Russia. Deadline for registering your company's interest: December 1st As soon as you have registered your interest, you will be contacted by one of our travel trade experts to agree upon a final plan for next year.


 

KONTAKT OSS:

Frode Aasheim
Frode Aasheim
Leder Innovasjon Norge Reiseliv B2B
Kari Anne Schwach
Kari Anne Schwach
Project Manager Meetings Corporate
Olga Philippenko
Olga Philippenko
Markeds- og bransjespesialist Russland
Sandra Olsson
Sandra Olsson
Bransjespesialist Sverige
Britt Gorniok
Britt Gorniok
Bransjespesialist UK
Ulrike Sommer
Ulrike Sommer
Bransjespesialist Tyskland
Delphine Vallon
Delphine Vallon
Advisor Tourism France