Skip to main content

Arrangementsturisme

Nasjonalt ressurssenter for kultur- og idrettsarrangement

Innovasjon Norges arrangementsturismesatsning jobber mot to overordnede mål; bidra til å tiltrekke flere internasjonale kultur- og idrettsarrangement til Norge, samt videreutvikle de allerede eksisterende arrangementene i Norge. 


Arrangementsturisme er utviklingen og markedsføringen av arrangementer for å oppnå økonomiske og samfunnsmessige effekter. 
En arrangementsturist er de som besøker en destinasjon hvor hovedmotivet er å delta i eller se på et arrangement. 

Aktuelt

Hva kan vi gjøre for deg?

Hvert år gjennomfører vi aktiviteter for å øke kompetansen i Norge for arrangører og destinasjoner. Vi er til stede på internasjonale messer og konferanser for å markedsføre Norge som et potensielt fremtidig arrangørland for internasjonale forbund og organisasjoner. 

Bærekraftige arrangementer

Arrangører i dag må arbeide med å gjøre sine arrangementer mer bærekraftige. 

Det gir verdi, og øker interessen rundt arrangement dersom det arbeides innenfor alle de tre bærekraftsområdene økonomi, sosialt og miljømessig.

Trenger du hjelp?

Vi samarbeider tett med ulike kompetansemiljøer, destinasjoner, kommuner, våre regionskontorer med flere, samt at vi har et stort internasjonalt nettverk. Dersom du vurderer å søke om et arrangement til Norge, eller vil diskutere noe rundt ditt arrangement, ta gjerne kontakt med oss:


Birgitte Nestande

Manager Events

+47 936 06 671

Send email