Skip to main content

Foredrag og presentasjoner

Innovasjon Norge arrangerer flere kurs og fagdager gjennom året. Her vil du finne presentasjoner som er gjort tilgjengelig etter ulike arrangement.

2023

2020

2019

Pressefrokost Innovasjon Norge reiseliv
8. januar 2019

MeetInNorway fagdag
24. januar 019

Kick-off Reiseliv 
23.-24. oktober 2019


2018

2017