Skip to main content

Nyhetsartikler

Sverige

Våre nærmeste naboer søker i stadig større grad etter aktiviteter og opplevelser i ferien. I tillegg er de svært opptatt av miljø og mat. Svenskenes interesse for Norge er stigende og opplevelsene som vi har å tilby ligger helt rett i tiden. Bli med oss i å utnytte potensialet og mulighetene som ligger i det svenske markedet.

Copy of Kjøre langs Riksvei 63, Møre og Romsdal

Busstransport - en trend for miljøbevisste turister?

Oppfatningen av toget som det mest miljøvennlige transportalternativet er etablert hos mange, men i mange tilfeller kan turistbussen være vel så klimavennlig som toget. Denne påstanden støttes av statistikk fremtatt av Svenska Turistbussföretagen sammen med Miljødepartementet i Tyskland, EU European Environmental Agency, RDA og Ecopar.

Rapport om bærekraft og reiseliv

Ny rapport: Er bærekraft verdt å betale for?

Reisen til og fra destinasjonen står sentralt når skandinaver deler sine tanker om hva som karakteriserer bærekraftige reisemål. Men stadig mer bevisste turister er også opptatt av egenskaper på selve reisemålet, som mindre ressurs-sløsing, bevaring av den lokale autentisiteten og hensynet til lokalbefolkningen.

Les hele saken 

NYTT FRA MARKEDET


Norge – et alternativ for stadig mer miljøbevisste svensker 

Raumabanen RailwayFoto: Leif Johnny Olestad - visitnorway.com

I takt med et stadig økende fokus på bærekraft og klima i samfunnsdebatten, registrerer vi i Sverige en økt etterspørsel etter reisemål i nærområdet som kan utgjøre et mer bærekraftig alternativ for miljøbevisste kunder. Denne tendensen vil gi Norge gode forutsetninger for å styrke sin posisjon som en spennende og attraktiv nærdestinasjon.

Det finnes grunn til å anta at den økte miljøbevisstheten i den svenske befolkningen vil bli en stadig viktigere faktor i svenskers valg av reisemål fremover, noe som også signaler fra reisebransjen viser. I vår kontakt med svenske turoperatører registrerer vi en økt interesse for å kunne tilby destinasjoner som ligger nærme hjemlandet og som kan profileres og selges som et mer miljøvennlig alternativ til destinasjoner lenger bort.  

“Vi märker ett ökat intresse för Norge som resmål hos researrangörer i Sverige inom olika nicher. Researrangörer som inte tidigare prioriterat resor till Norge, ser idag en potential i att komplettera sin produktportfölj med en spännande och “nära” destination som Norge. På så sätt kan man nå en växande grupp resenärer som aktivt väljer destination ur ett hållbart perspektiv.” sier Sandra Olsson, Industry Specialist i Sverige. “Detta är naturligtvis en positiv trend för Norge som nära resmål till Sverige".

Fortsatt et stykke fra ord til handling 

På tross av økt miljøbevissthet i befolkningen ser vi likevel at de fleste svensker i dag har en vei å gå fra ord til handling når det gjelder valg av feriereiser. I Tickets seneste SIFO undersøkelse* (november 2018) sier hele 96 prosent seg villige til å endre sin adferd på ulike måter for å redusere klimapåvirkningen, mens kun hver tiende svenske er villig til å avstå fra å fly på utlandsferie.

Derimot angir hver fjerde person i undersøkelsen at man er villig til å redusere bruken av fly for reiser i eget land, trolig da til fordel for blant annet tog. Norge, som på mange måter kan ses som et forlenget hjemmemarked for svensker med tanke på nærheten, kan dra direkte nytte av denne økte miljøbevisstheten og appellere til flere, attraktive svenske målgrupper i fremtiden.  
 
**)Tickets Sifoundersökning, riksrepresentativt urval. Åndalsnes

Norske fjorder like populært som Toscana

Svenskenes reiselyst og nysgjerrigheten på sitt naboland i vest har økt jevnt de siste årene. I en ny undersøkelse fra et av Sveriges største reisebyråkjeder kommer de norske fjordene høyt opp på svenskenes "bucket list" for 2018 - så det er all grunn til å forvente mange svenske gjester til våre fjorder og fjell også i år.

Det er den svenske reisebyråkjeden Resia som melder om svenskenes økte interesse for Norge som reisemål. De har siden 2006 regelmessig analysert det svenske markedet, svenskenes reisevaner, bookingstatistikk, kombinert med en representativ spørreundersøkelse. Deres undersøkelser viser også at til tross for en viss uro rundt om i verden så fortsetter svenskene å prioritere sine reiser svært høyt og pilene fortsetter å peke oppover. Hele 64 prosent av svenskene sier at de kommer til å reise mer eller like mye i 2018 som tidligere.   

Les hele saken