Skip to main content

Nyhetsartikler

BY THE LAKE, UNDEFINED: PHOTO BY JENS JOHNSSON ON UNSPLASH

By Andreas Ørjasæter Solhaug on

«Annerledeslandet» Sverige – en rapport

Den siste tiden har man i norske medier lært å kjenne Sverige som «annerledeslandet» når det gjelder Corona-bekjempelse. Og på mange måter er nok dette riktig. Her i landet er ikke begrensningene i hverdagslivet like omfattende som i mange andre land.

På nettsiden «Covid-19 Community Mobility Report», der Google analyserer menneskers adferdsmønstre i ulike land basert på sin digitale karttjeneste, ser man også at svenskene shopper mindre og holder seg mer hjemme nå enn før, men i langt mindre utstrekning enn de fleste andre land man normalt sammenligner seg med.

Tiltak som er innført og som gjelder også i Sverige er forbud mot forsamlinger på >50 personer, besøksforbud på eldre- og sykehjem samt en spesielt sterk oppfordring til personer 70+ om å begrense sosial kontakt og ikke bevege seg utenfor hjemmet.

Svenske myndigheter har i større grad enn mange andre land valgt en linje der man oppfordrer sin befolkning til å etterleve «frihet under ansvar» for å begrense smittespredning, snarere enn å innføre lovpålagte forbud og restriksjoner. Resonnementet bak er hensynet til tiltakenes faktiske effekt målt mot andre negative effekter på samfunnet. Hvor hensiktsmessig denne strategien vil vise seg å være i det lange løp er det enda for tidlig å si. Det man vet i dag er at helsevesenet, frem for alt i hovedstadsregionen, allerede opplever en ekstremt høy påkjenning som en konsekvens av pandemien, og at denne belastningen forventes å øke ytterligere i løpet av de neste ukene.

De generelle reiseanbefalingene fra svenske UD og Folkhälsomyndigheten oppfordrer svensker til ikke å reise til noe fremmed land eller til andre svenske destinasjoner, hvis det ikke anses å være “absolutt nødvendig”. Det råder altså ikke noe absolutt forbud, men anbefalingene mot å reise er tydelige. Disse reiseanbefalingene gjelder til og med den 15. juni da ny vurdering vil foretas.  På et pressetreff den 6 april tydeliggjorde statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten sin spådom rundt svenskers muligheter for å reise kommende sommer;  

– Jag tror att det blir problematiskt att resa i världen i sommar. Det kommer att vara en värld som är ganska rörig fortfarande med mycket inställda flyg, mycket gränskontroller och annat. Så det tror jag inte man ska räkna med. Det blir nog en semester i Sverige tror jag om man ska tänka realistiskt på framtiden (…).   - Inte ens till grannländerna kan man räkna med att resa (…) – Det beror på helt hur de gör med sina restriktioner. Som det är nu är det väldigt problematiskt att resa i alla våra grannländer, tyvärr. 

Reiselivsbransjen hardt rammet – men sporer også kreativitet

Den svenske besøksnæringen er hardt rammet av den aktuelle krisen. Av de 36 800 personer som var varslet om oppsigelse innen utgangen av mars (status pr uke 13), er 38% sysselsatte i besøksnæringen (Annika Sundén på Arbetsförmedlingen på pressetreff 31 mars), og den umiddelbare trusselen om konkurser viser seg i hele verdikjeden. Antallet permitteringer både i reiselivsbransjen og generelt ventes å stige kraftig de nærmeste ukene.

Maud Olofsson, tidligere næringsminister og i dag Ordförande for bransjeorganisasjonen Visita som organiserer flerparten av bedriftene innenfor besøksnæringen, sier til fPLus den 30 mars at situasjonen er nattsvart akkurat nå, men at den også sporer til kreativitet og muligheter for å kunne bygge videre i bransjen, i tiden etter Corona. Hun vektlegger viktigheten av å ikke miste fremtidstroen. 

«– Men hålla emot måste vi. Ett förlorat framtidshopp vore än värre att ta sig an än det som vi kämpar med just nu.” 

Visit Sweden har gjort en sammenstilling fra hoteller, restauranter og destinasjonsselskap som har vist gode eksempler på «kreativitet i krisetider» - til inspirasjon for andre. Se artikkelen her 

Det svenske markedet etter krisen 

Innovasjon Norges kontor i Sverige har en forventning om at det det svenske reiselivsmarkedet vil bli stadig viktigere for den norske reiselivsnæringen fremover, så snart det blir mulig å reise igjen. Svenskenes interesse for Norge som reisemål er allerede høyt og vil trolig ikke bli mindre i tiden som kommer, når vårt behov for å tilbringe kvalitetstid og dele gode opplevelser med våre nærmeste, i nære og trygge omgivelser, bare vokser seg sterkere.  At svensker verdsetter norsk natur og aktive naturopplevelser, benytter bil i stor grad og er vant til en kort planleggingshorisont for ferier i Sverige og Skandinavia, skaper forhåpninger om at også norgestrafikken vil kunne ta seg opp relativt raskt, så snart omstendighetene tillater dette.     

Vi registrerer også positive signaler fra deler av svensk reisebransje, der noen aktører ønsker å benytte denne tiden til å hente inspirasjon og se på muligheter for å utvikle nye produkter til produktporteføljen. Det finnes også tegn på at krisen rammer ulike turoperatører på forskjellige måter, der mer nisjede operatører som retter seg mot mindre grupper gjerne uttrykker en større grad av optimisme og fremtidstro. Les seneste B2B-rapport her 

For korte statusrapporter fra ulike aktører i bransjen, kan vi også anbefale  reisegrossisten ReseKonsulternas (RK) program “På minuten med RK”, som kan følges via deres Facebookside

Fokus for Sverigekontoret i ukene rundt påske er å ha tett kontakt med vårt bransjenettverk, i den grad dette er mulig da mange fremdeles er opptatt av å håndtere den akutt vanskelige situasjonen her og nå.  

Mot svenske slutt-turister kommuniserer vi i dag kun via Visitnorways sosiale medier, på lik linje som i andre markeder, og da med fokus på hjertevarm og omsorgsfull kommunikasjon, en strategi som er godt beskrevet av Innovasjon Norges Evgenia Egorova i denne blogg-artikkelen. I tillegg forbereder vi fortsatt planlagte B2C-kampanjer igjennom våre partnerprosjekter for å raskt kunne handle når forutsetningene igjen er til stede for å inspirere til reiselyst. 

Kategorier:

Emner:

Forfatter

Andreas Ørjasæter Solhaug

: