Skip to main content

Nyhetsartikler

Ny rapport: Er bærekraft verdt å betale for?

Det viser en ny rapport fra Kairos Future, som i desember og januar gjennomførte en befolkningsundersøkelse om nordmenns, svensker og danskers syn på bærekraft og turisme. Oppdragsgiver var Innovasjon Norge i Sverige.  

Andreas Ørjasæter Solhaug- Vi arbeider aktivt med utvikling og markedsføring av Norge som turistdestinasjon, og ønsker å forsterke posisjonen blant eksisterende og nye målgrupper. Etterspørselen etter bærekraftige reisemål øker kraftig og blant svenske turister ser vi at dette har blitt langt viktigere. Vår oppfatning er at svenskene er langt framme og driver på denne trenden med økt bevissthet rundt bærekraftige reiser. For å få vite mer om preferansene blant svenske, danske og norske turister, gjennomførte vi nylig en undersøkelse for å kartlegge hva skandinaviske turister faktisk mener om bærekraft og reiseliv, sier markedsspesialist Andreas Solhaug i Innovasjon Norge, Sverige (bildet). 

Folks syn på bærekraft har endret seg markant siste årene 

I en spørreundersøkelse i de tre landene ble totalt 1100 svar samlet inn fra personer i alderen 18-74. I tillegg ble 1400 forbrukere fra de tre landene engasjert i en nettbasert idémyldring, der de fikk komme med idéer rundt temaet «markedsføring av bærekraftige reisemål».  

Et av funnene fra undersøkelsen var at mange - særlig yngre og de som er bor i storbyer - oppgir at de har endret synet på bærekraft i løpet av de siste årene. Men også en tredjedel av de som bor på mindre tettbygde steder er enige. Særlig påvirkes folk av den allmenne samfunnsdebatten rundt temaet bærekraft og miljø, men også personlig opplevelser som hetebølger og skogbranner har spilt inn i folks bevissthet. Hensynet til kommende generasjoner et også et tilbakevendende tema i svarene, og en viktig delforklaring til den økte bevisstheten rundt bærekraft generelt. 

Undersøkelsen går langt i å støtte hypotesen om at svensker er langt mer innstilt på å velge bærekraftige produkter og tjenester, selv om de koster mer. Nordmenn derimot er betydelig mer skeptiske eller uinteresserte.

Miljøvennlig reise til og fra destinasjonen blir viktigere 

Blant det respondentene svarte på var hva de legger i begrepet bærekraftig reisemål. Tilbakemeldingene viser tydelig at reisen til og fra destinasjonen står sentralt. I tillegg var det to andre tema som utpekte seg: 

  1. Miljøvennlig reise til og fra – eller kortere reiser. 
    Her handlet svarene om at man heller velger tog eller buss i stedet for fly, på reisen til og fra reisemålet. Eller at man ferierer i eget land eller annet land i nærheten og dermed unngår lange reiser. 

  2. God ressursforvaltning lokalt - både miljømessig og sosialt. 
    Hotellet må være miljøvennlig med tekstiler, rengjøring, hygieneprodukter osv. Maten må være lokalprodusert og personalet ha et godt arbeidsmiljø med anstendig lønn. 

  3. Destinasjonen jobber for økt bærekraft for både besøkende og innbyggere 
    Her handler resonnementene om viktigheten av at reisemålet tar til vare det ekte og autentiske, og benytter seg så mye som mulig av lokale tilbud. Man ønsker at pengene man bruker i så stor grad som mulig skal gå tilbake til lokalsamfunnet. 

Bedre informasjon viktig for å få flere til å velge bærekraftige ferier

Ett annet spørsmål var: Hva skal til for å få deg til å velge en mer bærekraftig ferie? Av ulike alternativ var det svaret «Bedre informasjon om hvilke reiser som er bærekraftige» som fikk størst oppslutning. Lavere pris (sammenlignet med andre reiser) og ønsket om å få oppleve genuine og ekte opplevelser fulgte som svar to og tre.

Undersøkelsen viser også at for de bevisste skandinaviske turistene er det behovet for opplevd trygghet, god avfallssortering og en velbevart lokal kultur anses være de viktigste egenskapene på selve reisemålet. Svenskene scorer gjennomgående høyere enn snittet i Skandinavia på alle de ulike egenskapene på reisemålet.  

Den offisielle hjemmesiden er fortsatt viktig! 

Et annet funn i undersøkelsen er at reisemålets offisielle hjemmeside fortsatt er den viktigste kilde til informasjon for potensielle turister. En tolkning av dette er at man på hjemmesiden kan finne mer omfattende og detaljert informasjon, som kompletterer den inspirasjonen man har fått fra andre kilder og kanaler. 

- Undersøkelsen viser også at kvinner oppgir en generelt større betalingsvilje for miljøvennlig forbruk, noe som kan være relevant å ha med seg i det videre arbeidet med å markedsføre Norge som et attraktivt reisemål ut ifra bærekrafthensyn. At reiselivsaktører har gode hjemmesider med relevant innhold, hvor man også viser og tilgjengeliggjør produkter og leverandører som lever opp til etablerte bærekraftkriterier, vil også bli stadig viktigere, sier Solhaug. 

Vad skulle få dig at resa mer hållbart - diagram