Skip to main content

Kriterier for deltakelse B2B-aktiviteter

Kontakt Innovasjon Norges utekontor


På de respektive utekontorsidene sine sider vil du finne nyttig informasjon om det enkelte marked, inkludert kontaktinformasjon til bransjeansvarlig for Meetings/corporate-segmentet: 


Storbritannia

Tyskland (inkludert Sveits og Østerrike) 

Sverige

Sør-Europa


Ønsker du å delta på noen av Innovasjon Norges B2B-aktiviteter? 

Årlig gjennomfører Innovasjon Norge B2B-aktiviteter i ulike markeder, og planlagte aktiviteter som næringen kan delta på blir publisert på Innovasjon Norges innsiktssider. 

Ta kontakt for råd i forhold til hvilke aktiviteter som kan passe for deg og din bedrift. 


Regler og retningslinjer for å delta

Vennligst gjør deg kjent med gjeldene regler og retningslinjer for deltakelse i Innovasjon Norges B2B-aktiviteter. Alle partnere som ønsker å delta på Innovasjon Norge sine B2B-aktiviteter må lese og godkjenne at retningslinjene er forstått. 

Les retningslinjene her

Få en oversikt over alle planlagte B2B-aktiviteteter her

Kontakt oss om du har spørsmål eller har behov for råd

Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Send email