x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Overlooking The Gathering LAN event inside Vikingskipet
Overlooking The Gathering LAN event inside Vikingskipet
The Gathering.
Photo: Nicolai Solbakk Willumsen
The Gathering.
Photo: Nicolai Solbakk Willumsen

Innovasjon Norge søker etter mentorer

Innovasjon Norge søker etter mentorer for arrangører av internasjonale kultur-og idrettsarrangement.

Innovasjon Norge har siden 2018 jobbet for å få flere internasjonale kultur- og idrettsarrangement til Norge. I 2022 ble det opprettet et nasjonalt ressurssenter for arrangement som skal bistå arrangører som ønsker å søke på og arrangere rullerende internasjonale arrangementer i Norge. Dette gjøres i nært samarbeid med arrangørbyene og aktuelt særforbund eller organisasjon. Innovasjon Norge søker nå etter mentorer som kan bistå en arrangør i alle deler av en søknads-, gjennomførings og evaluerings prosess av et arrangement. Mentoren skal ikke fungere som en konsulent, men være med å rådgi arrangøren i de ulike fasene beskrevet under i modellen. Mentoren må ha praktisk erfaring fra internasjonale arrangementer. Det er ikke et krav at mentoren trenger å ha kunnskap om alle deler av prosessen, men kan gjerne ha spesialkompetanse på deler av denne.

 

Faser i et internasjonalt arrangement

 

Mentor skal dele av sine erfaringer og bidra når det gjelder å sikre at arrangementet skal bli en suksess både økonomisk og gjennomføringsmessig. Mentortjenesten skal gi arrangøren et bedre beslutningsgrunnlag og kan bidra i alle deler av planleggingsprosessen. Arrangøren kan søke støtte til en mentor opp til 30 timer (31.500 NOK) via Innovasjon Norges regionskontorer. Innovasjon Norges ressurssenter for arrangement vil foreta matching mellom arrangør og mentor.

Innovasjon Norge ønsker å komme i gang så raskt som mulig og søknadsfrist er satt til 25.08.23.

Hvis du kan tenke deg å være mentor for en arrangør fyll inn søknadsskjema så vil vi kontakte deg etter at fristen er utløpt.

 

Vår hovedside om arrangement og arrangementsturisme:

Til søknadsskjema:

QR mentorordning

Spørsmål?

Kontakt oss:

Bjørn Krag Ingul
Bjørn Krag Ingul
Seniorrådgiver kongress og arrangement