Skip to main content

B2B Forside

Innovasjon Norge Reiseliv søker etter mentorer

Vår hovedside om arrangement og arrangementsturisme:

Arrangementsturisme

Innovasjon Norge Reiseliv søker etter mentorer for arrangører av internasjonale idretts- og kulturarrangement. 

Innovasjon Norge har siden 2018 jobbet for å få flere internasjonale kultur- og idrettsarrangement til Norge. I 2022 ble det opprettet et nasjonalt ressurssenter for arrangement som skal bistå arrangører som ønsker å søke på og arrangere rullerende internasjonale arrangementer i Norge. Dette gjøres i nært samarbeid med arrangørbyene og aktuelt særforbund eller organisasjon.

Innovasjon Norge søker nå etter mentorer som kan bistå en arrangør i alle deler av en søknads-, gjennomførings og evaluerings prosess av et arrangement. Mentoren skal ikke fungere som en konsulent, men være med å gi råd til arrangøren i de ulike fasene beskrevet under i modellen. Mentoren må ha praktisk erfaring fra internasjonale arrangementer. Det er ikke et krav at mentoren trenger å ha kunnskap om alle deler av prosessen, men kan gjerne ha spesialkompetanse på deler av denne.

Mer informasjon om mentorordningen


Faser i et internasjonalt arrangement


Mentor skal dele av sine erfaringer og bidra når det gjelder å sikre at arrangementet skal bli en suksess både økonomisk og gjennomføringsmessig. Mentortjenesten skal gi arrangøren et bedre beslutningsgrunnlag og kan bidra i alle deler av planleggingsprosessen. Arrangøren kan søke støtte til en mentor opp til 30 timer (31.500 NOK) via Innovasjon Norges regionskontorer. Innovasjon Norges ressurssenter for arrangement vil foreta matching mellom arrangør og mentor.

Vi har nå stengt registreringen for nye mentorer. 


Spørsmål?

Kontakt oss:

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email

Bjørn Krag Ingul

Seniorrådgiver kongress og arrangement

+47 926 89 772