Skip to main content

Bærekraftige arrangementer

Arrangører idag må arbeide med å gjøre sine arrangementer mer bærekraftige. 

Det gir verdi, og øker interessen rundt arrangementet dersom det jobbes innenfor alle de tre bærekraftsområdene økonomi, sosialt og miljømessig.

Det er utarbeidet mange gode veiledere som kan bidra til å minske de negative effektene på miljø og klima som et arrangement kan ha. Det er også viktig å se på de positive sosiale ringvirkningene arrangementer kan skape, som har påvirkninger på bolyst, frivillige, inkludering og mye mer.


Hvordan gjøre ditt arrangement mer bærekraftig?

Her finner du nytting info:

Bli inspirert av aktører med stort bærekraftfokus

Ordninger for mer bærekraftige arrangement

Det finnes flere ordninger som kan miljøsertifisere arrangement, både ISO 20121 Sustainable Events og Miljøfyrtårn. Det er også mange arrangement som tar utgangspunkt i FN’s bærekraftsmål, og utarbeider egne bærekraftstrategier for sine arrangement.

Har du spørsmål om hvordan du kan gjøre ditt arrangement mer bærekraftig? 

Ta gjerne kontakt med meg:

Birgitte Nestande

Manager Events

+47 936 06 671

Send email