Skip to main content

B2B Forside

Event Impact Tool (EIT)

Vår hovedside om arrangement og arrangementsturisme:

Arrangementsturisme
For å få tilgang på Event Impact Tool:

Event Impact Tool (EIT), eller Bærekraftsindikatorer for arrangement, er et verktøy som kan benyttes av arrangører av idrett- og kulturarrangement, møter, messer,konferanser og kongresser, og andre typer arrangement.  

EIT ser på hvilke effekter (impact) ditt arrangement kan ha innen fem ulike områder; økonomisk, sosialt, miljø, omdømme og innen området eller sektoren til arrangementet. EIT er bygget på en liste av nøkkelindikatorer innen disse områdene. Noen områder vil være mer relevant enn andre for akkurat ditt arrangement.  

Hensikten med EIT er at en arrangør skal kunne få oversikt over hvilke effekter et arrangement potensielt kan gi, eller har gitt. EIT kan benyttes i forkant av arrangementet for å kunne planlegge bedre, eller i etterkant av arrangementet for å kunne dokumentere i større grad. Verktøyet kan brukes mange ganger og avhengig av hvor i planleggingsprosessen du er, vil du få ulike resultater.  

Ved bruk av EIT kan man også få nye ideer og tanker om hvordan en kan styrke de positive effektene og minske de negative effektene ved arrangement.


For å bruke EIT:  

For å benytte verktøyet trenger du å ha informasjon om hvilke planer som ligger til grunn for arrangementet innen økonomisk, sosialt, miljø, omdømme og innen sektoren. Dataene vil ikke bli lagret underveis, så du må fylle ut hele verktøyet for å få dine resultater. Disse kan lastes ned som pdf.  

Dette er et verktøy som vil ta noe tid å fylle ut, du bør estimere ca. 30 – 60 minutter.  

Resultatene er i sin helhet basert på data fra arrangøren og Innovasjon Norge kan ikke gå god for de data som ligger til grunn i beregningen.  


Vurdering av arrangementet: 

Når du vurderer ditt arrangement, vil du bli spurt om ulike tiltak og indikatorer innen områdene og hvor langt i prosessen dere er for å iverksette tiltakene.  

Vurderingene er som følger:  

Vurdering av arrangement: 

Hva mener vi med? 

Ja, nasjonal betydning, banebrytende tiltak 

Arrangementet bidrar til å sette nye standarder om hvordan man kan oppnå betydningsfulle, bredere effekter gjennom arrangement 

Ja, sterk regional betydning 

Tiltakene har sterk betydning for regionen 

Ja, bevis for implementering, tiltak kommunisert 

Tiltakene er igangsatt og kommunisert til relevante involverte 

Ja, omfattende plan, tiltak vedtatt, bindene avtaler 

En omfattende plan med tiltak er utarbeidet og vedtatt, nødvendige avtaler er bindene. 

Ja, forberedt plan, relevant analyse, tiltak identifisert 

En plan for arrangementet er igangsatt, med kartlegging og identifisering av tiltak. 

Ja, prosessen startet 

Arbeidet med en plan for de bredere effektene er begynt. 

Ikke igangsatt 

Det foreligger ingen plan for å jobbe for et mer bærekraftig arrangement.  


Når dine resultater er klare vil arrangementet få en karakter, A, B, C eller N. 

  • A: Arrangementet er et eksempel på beste praksis for å skape positive effekter 

  • B: Arrangementet gir omfattende positive effekter 

  • C: Arrangementet har tiltak på plass som skaper meningsfulle effekter 

  • N: Arrangementet skaper få brede effekter 

Dersom arrangementet ikke har blitt gjennomført, vil det ikke være mulig å oppnå en A. Dette er fordi arrangør må bekrefte at planene er implementert og iverksatt, noe som ikke vil være mulig i forkant av arrangementet.  

Om EIT: 

Dette verktøyet er utviklet i samarbeid med internasjonale konsulenter fra Legacy Delivery, som har laget en oversikt over nøkkelindikatorer for effekter innen ulike områder av arrangementer. Nøkkelindikatorene er utarbeidet etter tilbakemeldinger fra norske arrangørbyer og arrangører.  

Verktøyet er basert på internasjonale retningslinjer for effektvurderinger av arrangement, som ASOIF Common Indicators for Measuring the Impact of Events og OECD Guidance on Global Events and Local Development Kontakt oss:


Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email