Skip to main content

Nyhetsartikler

Reiseliv og lokalsamfunn

Innledning

1. Attraktive lokalsamfunn

KG 10 Figur 1
Figur 1 Stokkøya, Bygda 2.0. (Distriktssenteret 2020, s. 6)

2. Reiselivets arealbruk

KG 10 Figur 2
Figur 2. Les mer på nasjonalparkhagen.no

3. Kommunenes rolle

KG 10 Figur 3
Figur 3. Les mer i Håndbok for Reisemålsutvikling

4. Plan og bygningsloven

KG 10 Figur 5

'Figur 5: Det hierarkiske styringsprinsippet i plan- og bygningsloven (Kilde Stokstad et al 2017:15)

4.1 Sektorlovene

KG 10 Figur 6Figur 6: Plan- og bygningsloven (paragraf) 3 - 1 første ledd og eksempler på typiske sektorlover (Stokstad et al 2017:27)

KG 10 Figur 7

Figur 7 Momentliste knyttet til forholdet mellom reiselivsutvikling og planleggingen etter plan- og bygningsloven i byer og tettsteder der reiselivet er en av mange aktører, og der reiselivet er en hovedaktør. (Håndbok for Reisemålsutvikling s. 64)

5. Suksessfaktorer for å lykkes med stedsutvikling

5.1 Involvering

KG 10 Figur 8

Figur 8 Suksessfaktorer for å lykkes med stedsutvikling. (Distriktssenteret 2020 s. 10)

5.1 Behov for planlegging av tjenester og infrastruktur for reelt besøkende

KG 10 Figur 8

Figur 8 Suksessfaktorer for å lykkes med stedsutvikling. (Distriktssenteret 2020 s. 10)

6. Oppsummering

Kilder

1 (Vareide, Svardal, Storm og Groven 2018)
2 (Vareide et al. 2018, s. 9)
3 (Menon Economics 2021)
4 Verdiskaping er definert som bedriftenes lønnskostnader og driftsresultatet før skatt, avgifter, nedskrivinger og avskrivinger. Verdiskaping er omsetningen som «blir igjen» i bedriftene etter vare- og tjenestekjøp for å avlønne innsatsfaktorene arbeidskraft og kapital
5 (SSB 2019)
6 https://under.no/
https://www.bygda20.no/
8 (Miljødirektoratet 2021)
9   (Stokstad et al 2019)
10  (SSB 2020)
11 (Nord & Duarte 2020) (Nord, Duarte et al 2020)
12 (Gildestad, Solbraa, og Aall 2018) 
13 (Deloitte 2017)
14 (KMD 2019)
15 (KMD 2021a)  
16  (KMD 2021b)  
17 (KMD 2019b)
18 (Bang-Andersen, Plathe og Hernes 2019)
19 Lovdata – plan og bygningsloven
20 (Stokstad et al 2017)
21 (Stokstad et al 2017)
22 (Stokstad et al 2017:14)
23 (Winge og Holth i Stokstad et al 2017 s.18)
24 Om prosjektet - Besøksforvaltning (nfk.no)
25 (Distriktssenteret 2020)
26 (Kobro et al. 2013 s.20)
27 Merket for bærekraftig reisemål (visitnorway.com)
28 Finansiering av bærekraftige reisemål – forstudie. TØI 2020, offentliggjøres høsten 2021