Skip to main content

Håndbok for reisemålsutvikling

Vi har samlet våre erfaringer med reisemålsutvikling i en håndbok. Denne hjelper deg med å utvikle bedre prosesser og resultater i arbeidet med reisemålsutvikling. Her kan du laste den ned gratis.

Håndbok for reiselivsutvikling

Håndbok for reisemålsutvikling (pdf)

Håndbok for reisemålsutvikling er i ny og redigert utgave.  Flere eksempler fra reisemålsprosesser er tatt med, kapitlene om offentlig planlegging er revidert og bærekratfperspektivet er integrert i reisemålsutviklingsprosessene. Vi har også fått inn mer informasjon om merkevarebygging, kultur, opplevelsesutvikling, aktiviteter og cruise. 

Oppslagsverk

Boka fungerer som et hjelp til selvhjelp - verktøy for alle som er involvert i reisemålsarbeid. Og er et oppslagsverk som skal gi faglige råd, beskrive prosessene og overføre erfaringer og kunnskap.

Reisemålsutviklingsarbeid er komplekst og må skreddersys i forhold til utfordringene på det enkelte reisemål. Det er derfor ikke meningen å bruke håndboka slavisk, men at den brukes som et hjelpemiddel i arbeidet med reisemålsutvikling for ditt reisemål. Håndbok for reisemålsutvikling kan lastes eller bestilles kostnadsfritt.

Håndboka inneholder:

  • En gjennomgang av en arbeidsmodell for prosessen
  • Viktige erfaringer fra å ha jobbet med over 40 reisemål 
  • Verktøy og arbeidsmetoder som er utviklet for prosessen
  • Oversikt over sentrale tema og problemstillinger
  • Henvisninger til erfaringer, litteratur og kompetansemiljøer
  • Vise sammenhengene med kommunal planlegging og arealforvaltning

Gode eksempler

Det er flere destinasjoner som har gjennomført reisemålsutviklingsprosesser i henhold til håndbok for reisemålsutvikling. Her kan du lese mer om noen av dem.

Skeikampen
Tyin/Filefjell