x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Yoga retreat in Lofoten
Yoga retreat in Lofoten
Yoga retreat in Lofoten.
Photo: Kristin Folsland Olsen - Visit Norway
Yoga retreat in Lofoten.
Photo: Kristin Folsland Olsen - Visit Norway

Retargeting i Visit Norway-kampanjer

Salgsutløsende annonsering for næringen
26. februar 2021

Visit Norway lanserer flere kampanjer denne våren og sommeren, både nye produksjoner og gjenbruk av eksisterende. De fleste kampanjene gjennomføres både internasjonalt og nasjonalt, for å opprettholde Norges posisjon i de viktigste markedene våre. 

Vi retter den betalte kommunikasjonen mot nærmarkedene våre (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia) denne perioden. I år som i fjor legger vi til rette for at næringen kan gjøre salgsutløsende annonsering i tilknytning til våre profilkampanjer. 

Retargeting med Visit Norway 

Visit Norways profilkampanjer engasjerer og treffer publikum i ulike målgrupper - og dette publikummet stiller Visit Norway til disposisjon for retargeting-kampanjer med næringen.  

Visit Norway setter opp kampanjen via mediebyrå for bedriften/destinasjonen. Vi retargeter det publikummet dere ønsker å nå - med annonser levert av bedriften/destinasjonen. Her bruker bedriften egen merkevare/materiell i annonsene, og fører publikummet inn på ønsket landings- eller bookingside.  

Minimumsinvestering i retargetingkampanjen er 50 000 kr per marked. Av investeringen går 80 prosent til mediekjøp og ad-serving, og 20 prosent til å dekke mediebyråkostnader og profil. 

Merk at salgsutløsende annonsering/retargeting først er mulig når reiseråd og restriksjoner tillater det, og Visit Norway gjør denne vurderingen sammen med mediebyrået. Vi ønsker likevel at dere melder deres interesse allerede nå, så planlegger vi og sitter klare til å trykke på knappen når omstendighetene tillater det i ulike markeder. 

Målgrupper per kampanje 

Under har vi listet opp kampanjene som skal ut fremover. Grunnet konkurransehensyn kan vi ikke legge ut spesifikk informasjon om hver kampanje og har derfor valgt å kun oppgi periode, marked og motivasjonssegment per kampanje. Dere kan melde tilbake til oss hvilke kampanjer dere ønsker mer informasjon om eller ønsker å knytte dere opp imot.  

Vi benytter også publikumsdata fra andre aktiviteter vi gjør i for eksempel sosiale medier. 

Her kan dere lese mer om hvert motivasjonssegment

Retargeting-kampanjene lanseres som regel cirka fire uker etter oppstart av profilkampanje. Under ser dere planlagt oppstartsuke for hver kampanje. Justeringer av denne planen kan forekomme. 

Slow fast food
Slow fast food.
Photo: Tina Stafrén - Visitnorway.com

Uke 11

Mat 

Marked: Norge, Tyskland, Storbritannia 
Motivasjonssegment: Social immersion (foodies og matinteresserte) 

Merdø beach, Arendal
Merdø, Arendal.
Photo: Peder Austrud, VisitSørlandet

Uke 14

Sørlandet-tematikk 

Marked: Ikke avgjort ennå, men trolig nærmarkeder (ikke Norge) 
Motivasjonssegment: Playful liberation, Social immersionAktive familier  

Marked: Trolig Norge, Sverige, Danmark 
Motivasjonssegment: Energy og Sharing and Caring. 

Dronningruta
Dronningruta.
Photo: Christian Roth Christensen / Visitnorway.com

Uke 15

Norge generelt  

Marked: Ikke avgjort ennå, men nærmarkeder og Tyskland er sannsynlig 
Motivasjonssegment: Adventures in a World of Natural Beauty, Broadening my Cultural Horizon Aktiv i naturen  

Markeder: Ikke avgjort, men sannsynligvis Norge og nærmarkeder 
Motivasjonssegment: Energy og Sharing and caring 

Brede kampanjer er ofte svært kostbart, og selv om digital markedsføring gjør oss mer treffsikre er tematiske kampanjer til et bredt publikum nødvendig. Gjennom retargeting via Visit Norway har vi lykkes stort med kommersielle budskap og konvertering av et allerede «varmt» publikum.
Marit Lien, kommersiell leder i Alpinco

Bergsbotn, Norwegian Scenic Route Senja
Bergsbotn, Norwegian Scenic Route Senja.
Photo: Trine Kanter Zerwekh / Statens vegvesen

Uke 16/17

Nord-Norge-tematikk  

Marked: ikke avgjort ennå, men sannsynligvis Norge, Tyskland, Nederland og Danmark 
Motivasjonssegment: Social immersion og Adventures in the World of Natural Beauty 

Southern Family looking at flowers
Southern Family looking at flowers.
Photo: Magnus Furset / visitnorway.com

Uke 17/18

Bygd - familie 

Marked: Ikke avgjort, men sannsynligvis Norge, Sverige og Danmark 
Motivasjonssegment: Sharing and Caring

 

Bygningen The Twist på Kistefos Museum på Hadeland på Østlandet
The Twist på Kistefos på Hadeland.
Photo: Laurian Ghinitoiu / Kistefos Museum

Uke 18

Østlandet-tematikk  

Marked: Ikke avgjort ennå, men sannsynligvis nærmarkeder. 
Primære motivasjonssegmenter: Social Immersion og Sharing and Caring 
Støttesegmenter: Adventures In a World of Natural Beauty, Energy, Cultural Horizon og Escape

 

«Samarbeidet om retargeting i den nasjonale sommerkampanjen med Visit Norway ga oss størst uttelling i markedet per investerte krone av de fire kampanjeløpene vi testet ut i Norge i 2020. I tillegg fungerte dialogen med Visit Norway og Mediacom svært godt i kampanjeutformingen.»  
Ståle Brandshaug, CEO, Visit Sognefjord AS. 

Couple sitting by the fjords
Couple sitting by the fjords.
Photo: CH - Visitnorway.com

Uke 19

Landlig luksus 

Markeder: Ikke avgjort ennå, men sannsynligvis Norge og nærmarkeder. 
Primærsegment: Adventures In a World of Natural Beauty 
Sekundærsegment: Escape + Cultural Horizon 

 

A woman drinking from a waterfall in Beitostølen
Hiking in Beitostølen.
Photo: Terje Rakke / Nordic Life AS / Visitnorway.com

Uke 20

Holdningskampanje om bærekraftig ferdsel i naturen  

Markeder: Ikke avgjort ennå, nærmarkeder. 
Motivasjonssegmenter: Energy, Escape og Adventures In a World of Natural Beauty. 

 

Kayaing the Fjærlandsfjorden
Kayaing the Fjærlandsfjorden.
Photo: Øyvind Heen - Visit Norway

Sensommer

Vestlandet-tematikk  

Marked: ikke avgjort ennå, men sannsynligvis nærmarkeder 
Motivasjonssegment: Adventures in a World of Natural Beauty, Broadening my Cultural Horizon 

Om dere er interessert i å delta, ta bare kontakt med oss for mer informasjon om kampanjene og hvilke muligheter det gir dere.

 

Er dere interessert i å delta? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om kampanjene - og hvilke muligheter de gir dere.

 

Kontakt

Beate Brænden Eidsand
Beate Brænden Eidsand
Key Account Manager Visit Norway