Skip to main content

Nyhetsartikler

Retargeting i Visit Norway-kampanjer

Vi retter den betalte kommunikasjonen mot nærmarkedene våre (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia) denne perioden. I år som i fjor legger vi til rette for at næringen kan gjøre salgsutløsende annonsering i tilknytning til våre profilkampanjer. 

Retargeting med Visit Norway 

Visit Norways profilkampanjer engasjerer og treffer publikum i ulike målgrupper - og dette publikummet stiller Visit Norway til disposisjon for retargeting-kampanjer med næringen.  

Visit Norway setter opp kampanjen via mediebyrå for bedriften/destinasjonen. Vi retargeter det publikummet dere ønsker å nå - med annonser levert av bedriften/destinasjonen. Her bruker bedriften egen merkevare/materiell i annonsene, og fører publikummet inn på ønsket landings- eller bookingside.  

Minimumsinvestering i retargetingkampanjen er 50 000 kr per marked. Av investeringen går 80 prosent til mediekjøp og ad-serving, og 20 prosent til å dekke mediebyråkostnader og profil. 

Merk at salgsutløsende annonsering/retargeting først er mulig når reiseråd og restriksjoner tillater det, og Visit Norway gjør denne vurderingen sammen med mediebyrået. Vi ønsker likevel at dere melder deres interesse allerede nå, så planlegger vi og sitter klare til å trykke på knappen når omstendighetene tillater det i ulike markeder. 

Målgrupper per kampanje 

Under har vi listet opp kampanjene som skal ut fremover. Grunnet konkurransehensyn kan vi ikke legge ut spesifikk informasjon om hver kampanje og har derfor valgt å kun oppgi periode, marked og motivasjonssegment per kampanje. Dere kan melde tilbake til oss hvilke kampanjer dere ønsker mer informasjon om eller ønsker å knytte dere opp imot.  

Vi benytter også publikumsdata fra andre aktiviteter vi gjør i for eksempel sosiale medier. 

Her kan dere lese mer om hvert motivasjonssegment

Retargeting-kampanjene lanseres som regel cirka fire uker etter oppstart av profilkampanje. Under ser dere planlagt oppstartsuke for hver kampanje. Justeringer av denne planen kan forekomme. 

Uke 11

Mat

Marked: Norge, Tyskland, Storbritannia 
Motivasjonssegment: Social immersion (foodies og matinteresserte) 

Uke 14

Sørlandet-tematikk 

Marked: Ikke avgjort ennå, men trolig nærmarkeder (ikke Norge) 
Motivasjonssegment: Playful liberation, Social immersionAktive familier  

Marked: Trolig Norge, Sverige, Danmark 
Motivasjonssegment: Energy og Sharing and Caring. 

Uke 15

Norge generelt  

Marked: Ikke avgjort ennå, men nærmarkeder og Tyskland er sannsynlig 
Motivasjonssegment: Adventures in a World of Natural Beauty, Broadening my Cultural Horizon Aktiv i naturen 

Markeder: Ikke avgjort, men sannsynligvis Norge og nærmarkeder 
Motivasjonssegment: Energy og Sharing and caring 

Brede kampanjer er ofte svært kostbart, og selv om digital markedsføring gjør oss mer treffsikre er tematiske kampanjer til et bredt publikum nødvendig. Gjennom retargeting via Visit Norway har vi lykkes stort med kommersielle budskap og konvertering av et allerede «varmt» publikum.
Marit Lien, kommersiell leder i Alpinco

Uke 16/17

Nord-Norge-tematikk  

Marked: ikke avgjort ennå, men sannsynligvis Norge, Tyskland, Nederland og Danmark 
Motivasjonssegment: Social immersion og Adventures in the World of Natural Beauty 

Uke 17/18

Bygd - familie 

Marked: Ikke avgjort, men sannsynligvis Norge, Sverige og Danmark 
Motivasjonssegment: Sharing and Caring

Uke 18

Østlandet-tematikk  

Marked: Ikke avgjort ennå, men sannsynligvis nærmarkeder. 
Primære motivasjonssegmenter: Social Immersion og Sharing and Caring 
Støttesegmenter: Adventures In a World of Natural Beauty, Energy, Cultural Horizon og Escape

«Samarbeidet om retargeting i den nasjonale sommerkampanjen med Visit Norway ga oss størst uttelling i markedet per investerte krone av de fire kampanjeløpene vi testet ut i Norge i 2020. I tillegg fungerte dialogen med Visit Norway og Mediacom svært godt i kampanjeutformingen.»  
Ståle Brandshaug, CEO, Visit Sognefjord AS. 

Uke 19

Landlig luksus 

Markeder: Ikke avgjort ennå, men sannsynligvis Norge og nærmarkeder. 
Primærsegment: Adventures In a World of Natural Beauty 
Sekundærsegment: Escape + Cultural Horizon 

Uke 20

Holdningskampanje om bærekraftig ferdsel i naturen  

Markeder: Ikke avgjort ennå, nærmarkeder. 
Motivasjonssegmenter: Energy, Escape og Adventures In a World of Natural Beauty. 

Sensommer

Vestlandet-tematikk  

Marked: ikke avgjort ennå, men sannsynligvis nærmarkeder 
Motivasjonssegment: Adventures in a World of Natural Beauty, Broadening my Cultural Horizon 

Om dere er interessert i å delta, ta bare kontakt med oss for mer informasjon om kampanjene og hvilke muligheter det gir dere.

Kontakt

Beate Brænden Eidsand

Key Account Manager Visit Norway

+47 958 20 908

Send email

Er dere interessert i å delta? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om kampanjene - og hvilke muligheter de gir dere.