Skip to main content

Nyhetsartikler

Målgruppeinnsikt

Innovasjon Norge vil våren 2023 oppdatere målgruppeinnsikt og resultatene vil publiseres her tidlig høst.

Segmenteringsundersøkelsen gir oss svar på:

Segmentene gir oss svar på hva som er Norges konkurransesituasjon - og hva landet vårt som reisemål har av styrker og svakheter. Vi ser også hvem som er potensielle norgesturister, hva som er viktig for våre målgrupper og vi får innsikt i hva som er barrierer for å reise på ferie til Norge.

Få oversikt over alle segmentene

Gjennom å øke vår kunnskap om hvilken «jobb» ferien skal gjøre i ulike situasjoner, vil vi være i bedre stand til å utvikle tjenester, opplevelser og kommunikasjon - som treffer, oppleves attraktiv og relevant.

Det er derfor viktig, i en prosess der segmenter skal velges - og velges bort - at man setter seg godt inn i hva alle segmentene står for og innebærer.

De grunnleggende behovene er konstante på tvers av segmentene

De grunnleggende behovene er konstante på tvers av segmentene og på en ferie søker vi flukt fra det daglige.

Vi ønsker å reise hjem rikere enn da vi reiste hjemmefra, oppleve vakker natur og utvide horisonten. Vi ønsker å spise god mat, at det er enkelt å reise dit og 'value for money'.

Det som skiller seg ut er at meningsfulle opplevelser og kultur er viktigere enn noensinne. I dag kjøpes først og fremst mening, posisjon og tilhørighet, men hvordan man oppnår dette, varierer innen hvert segment.

Nasjonale konsepter for mat & drikke, kultur og natur

Innovasjon Norge har brukt RISS-metodikken for å definere nasjonale konsepter på tre tema;

 • Mat og drikke
 • Kultur
 • Natur

Dette er områder hvor potensialet for økt verdiskaping er stort, samtidig som det trolig øker turistenes opplevelsesverdi og hva de deler av opplevelser og snakker om etter et opphold i Norge. Deltagere og bidragsytere her har vært både fagmiljøer/-personer innenfor temaet, landsdels- og destinasjonsselskaper og aktører/leverandører som jobber i, og i tilknytning og eventuelt forlengelsen av, reiseliv. Hvert av konseptene beskriver hovedfortellingene om det aktuelle temaet. Hvert tema har fire konseptene rettet mot tydelige segmenter.

Mer om nasjonale konsepter

Formålet med segmenteringsstudiet har vært å identifisere hva som kan styrke norsk reiselivsbransje i fremtiden. I tillegg vil vi forstå landskapet vi konkurrerer i - og peke ut hvilke områder som har behov for innovasjon og kommunikasjon.

Resultatet av studiene er sammenfattet i en global rapport og rapporter for ulike regioner.

Vi anbefaler å gjøre seg kjent med rapportene og de ulike segmentene som første del av en prosess med å finne ut hvilke segmenter som kan passe til sin bedrift eller destinasjon.

SEGMENTER

Målgrupper - oversikt og størrelser

Segmentene kan hjelpe oss til å se forskjeller og lage forskjeller. Ikke nødvendigvis i det vi tilbyr, men i mening for de som besøker oss. Vi kan bruke segmentene til produktutvikling, til å spisse produktene vi har og å spisse budskap.

Ikke minst kan segmentene hjelpe oss til å se hva vi har av hull og hvordan vi med enkle grep kan forandre, for å tiltrekke oss flere/et annet segment.

Dessuten er segmentene flott å bruke når vi ønsker sesongutvidelse. Årstider kan gjøre det vanskelig å tilfredsstille det samme segmentet gjennom hele året. Derfor kan segmentene guide oss til å skape ulikt budskap tilpasset ulike sesonger.

RAPPORTER

Rapporter fra kvalitativ fase/fokusgrupper:

Kina Frankrike Tyskland USA


GRUPPERING AV SEGMENTER

De ulike segmentenes karakter kan grupperes sammen, slik denne modellen viser. Om din bedrift eller destinasjon har en tilnærming til et spesielt segment vil det være naturlig å også vurdere de nærliggende segmentene.

Segmentering - en forenkling

Lilla og rød: Fokus på MEG og mitt behov for å:

 • Å føle meg vital og levende – full av energi.
 • Se og bli sett, vise seg fram og få annerkjennelse.
 • De unge og fremadstormende og som forventer seg suksess og opplevelser som imponerer.

Blått og svart er den rake motsatsen:

 • Her vil de trekke meg tilbake og koble både av og fra. Puste med magen og senke pulsen.
 • Kjenne på komfort og velbehag, gjerne nær naturen, men ikke strabasiøst, øde og forlatt.
 • Unngå unødige overraskelser, gjøre det enkelt og forutsigbart.

De grønne vil ha perspektiv og stimulans:

 • Eventyr utenfor komfortsonen, reise langt både mentalt og fysisk.
 • Utfordre meg selv intellektuelt og komme tett på fremmede kulturer, se det med egne øyne og forstå betydningsfulle historiske hendelser eller kunst og kultur.
 • Sette ting i perspektiv og lære noe nytt, mestre nye ferdigheter.
   

De oransje, gule og brune vil være en del av fellesskapet og kjenne at de passer inn og blir verdsatt:

 • Være fri og bekymringsløs kjenne «feel good»-stemingen.
 • Ha tid sammen, finne sammen og skape minner sammen.
 • Menneskene er viktigst, atmosfæren, livet og pulsen.