Skip to main content

Nyhetsartikler

Regn ut hva turister bruker lokalt

Forbrukskalkulator

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Send email

Forbrukskalkulatoren vil være et nyttig verktøy for destinasjoner som ønsker mer kunnskap om turisters forbruk lokalt. Innsikt som er verdifullt i planlegging av aktiviteter rettet mot segmenter og for beregninger av hvilke volum som må til for å oppnå ønsket målsetning.

- Forbrukskalkulatoren er et av flere verktøy vi utvikler for norsk reiselivsnæring. Vi vet at mange ønsker mer kunnskap om turisters forbruk på et lavere nivå enn nasjonalt og regionalt, og håper derfor at den nye kalkulatoren blir nyttig. Forbrukskalkulatoren ligger åpent ute på våre nettsider og er gratis å bruke - så nå håper vi at flest mulig tar den i bruk, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Forbrukskalkulatoren er utarbeidet av Epinion i samarbeid med Innovasjon Norge. Alle tall kommer fra den nasjonale Turistundersøkelsen av den kommersielle turismen i Norge fra 2014-2016. Turistundersøkelsen gjennomføres hvert år av Innovasjon Norge.

Slik fungerer kalkulatoren

Forbrukskalkulatoren er laget spesielt for destinasjoner som har kunnskap om besøkstall og fordeling mellom for eksempel forretnings- og feriereisende lokalt. Det anbefales uansett å hente inn tall fra ressurser som Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statistikknett, ønsker man så reelle resultater som mulig.

Det første man gjør ved bruk er å velge mellom en av tre modeller; Basis, Utvidet og Avansert. Valg av modell avgjør hvor detaljerte opplysninger det er behov for. Desto mindre informasjon det opplyses om, desto mer vil forbruket minne om regionens gjennomsnittlige forbruk.