Skip to main content

Nyhetsartikler

EAN Oslo 2019

EAN – European Academy of Neurology er fellesforeningen for nasjonale nevrologiforeninger i Europa.  Norsk Nevrologisk Forening har i flere år prøvd å få denne store kongressen til Norge. I fjor lyktes de, og over 6900 nevrologer og andre fagfolk fra hele verden kom til Oslo for å delta på kongressen som fant sted på Norges varemesse. EAN representerer 45000 nevrologer fra 47 land.

EAN kongressen i Oslo
EAN 2019

EAN kongressen i OsloEAN 2019

Epilepsiforskningsgruppen ERGO fra Nevrologisk avdeling, OUS-RH.
Epilepsiforskningsgruppen ERGO fra Nevrologisk avdeling, OUS-RH. Foto: Erik Taubøll.

Günther Deuschl som konst. leder av EAN og Erik Taubøll som leder av lokal organisasjonskomite.
Foto: Toni Berger

– Norge har et sterkt fagmiljø og det var på tide at vi får vist fram dette også med det internasjonale miljøet på besøk her hjemme. Det vil styrke våre internasjonale nettverk og styrke norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid, sier Anne Hege Aamodt, leder for Norsk nevrologisk forening og overlege ved nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Dette vil kunne gi et løft for norsk nevrologi og hjernehelse generelt, sier hun i en artikkel skrevet av Dagens Medisin.

Norsk nevrologi har markert seg internasjonalt med profilerte norske personer, og har en sterk tradisjon i Norge sier Erik Taubøll- leder av den nasjonale organisasjonskomiteen og overlege og Prof. I Neurologisk avdeling, Rikshospitalet. Blant de viktigste kriteriene for at Oslo ble valgt trekker han frem:

«Ved siden av å ha god oversikt over økonomien for kongressen, var et sterkt faglig nevrologisk miljø i Norge som også har vært aktive innen organisasjonen avgjørende for at valget falt på Oslo. Bred nasjonal støtte bak søknaden også fra regjeringen og at alle landets nevrologiske avdelinger fra alle helseregioner inkludert alle universitetsavdelinger stod bak søknaden, gjorde at Norge ble sett på som en seriøs aktør».

Støtten fra reiselivet har også vært avgjørende, og da spesielt støtten fra VisitOslo og fra Norges Varemesse som har bidratt med å hjelpe til med søknadsprosessen og utarbeidelse av kongressøknad. De har holdt kontakt opp mot EAN sentralt og hatt totaloversikt over reservasjoner på hoteller. Med de kravene som nå gjelder for søknader til kongresser i denne størrelsesorden hadde det rett og slett ikke vært mulig for oss som fagpersoner å levere inn en søknad som oppfylte alle nødvendige krav uten denne støtten.


Betydning av EAN kongressen for fagmiljøet i Norge:

Erik Taubøll nevner at det betyr enormt mye for samling av miljøet på landsbasis, og at det har fått alle regioner til å stå sammen. "Det har vært en møteplass for alle fagfelt på samme tid og sted, og viser at også Norge KAN! Det har vært en viktig inspirasjon for forskning, og har vært sentralt i forhold til å involvere mange, og ikke minst mange yngre kollegaer. Dette ble nevrologiens svar på Lillehammer OL!"

EAN i Oslo ble en stor suksess og vertskapet i Oslo ble lovprist fra internasjonal arrangør til å være en profesjonell partner å jobbe sammen med.