Skip to main content

FORVENTNINGER

Hva kan du vente deg av våre B2B-aktiviteter?

innsikt og kunnskap om markeder

Finn relevante turoperatører ute i markedene

Innovasjon Norge, med sin kunnskap om de ulike markedene, avgjør hvilke aktiviteter som passer best for norske partnere

Innovasjon Norge avgjør hvilke aktiviteter som passer best for de ulike markedene, og hva som er mest effektivt med tanke på kost/nytte


Innovasjon Norge fremhever tilbydere med bærekraftssertifisering av sine aktiviteter


Vi er her for dere, bruk oss!

Hvilke B2B-aktiviteter har vi?

Workshoper:

Norwegian Travel Workshop

Temaworkshoper

Lokale workshoper ute i markedene

På våre lokale workshoper får du individuelle møter med relevante turoperatører i markedet.

Du mottar en markedsmanual, der du kan lese om alle turoperatørene som deltar.

Vi sender ut en produktmanual til alle deltakende turoperatører, der de kan lese mer om produkter og destinasjoner.

Du vil få innsikt i og kunnskap om markedene

Det er ditt ansvar å skaffe deg kunnskap om turoperatørene i forkant av workshopen og å følge opp etter hvert møte

Delta i nettverksaktiviteter og/eller sosiale arrangementer

Etter workshopen sender Innovasjon Norge ut evalueringer til alle deltakere

Du får tilgang til et passende møtebookingssystem. Mer at ikke alle workshoper involverer forhåndsbookede møter

All logistisk støtte du vil komme til å trenge i løpet av arrangementet

Hva kjøpere forventer av workshopene:

Relevante tilbydere ut fra det som etterspørres i markedet. Nye produkter og givende møter med godt forberedte tilbydere. Med konkret og konsis informasjon

At workshopen avholdes på et velegnet, lett tilgjengelig sted

At arrangementet er godt planlagt, med en god produktmanual, tydelig kommunikasjon i forkant og et godt organisert møteopplegg

Tilbyderne forventes å ha de rette produktene for markedet, med informasjon tilgjengelig og bekreftede priser for de ulike sesongene

At man følger opp det man har blitt enige om i møtene

Kjøpere forventer også at vi legger godt til rette for nettverksbygging utover de mer formelle møtene

Famtriper

Før og etter famtripen:

At Innovasjon Norge skal, med sin kunnskap om markedet, rekruttere relevante produkt- eller salgsansvarlige for din destinajon

Et utkast til timeplan må være klart god tid i forveien, slik at dette kan legges ved invitasjonen til turoperatørene

Innovasjon Norge gir tilbakemeldinger om programmet, slik at det passer inn i konseptet og dekker turoperatørenes behov

En detaljert timeplan må sendes til Innovasjon Norges representant senest 1 uke før

Innovasjon Norge lager en markedsmanual som de norske partnerene kan bruke til å forberede seg med før famtripen

IN lager en registreringslenke som alle deltakende tilbydere må fylle ut, slik at man kan lage en produktmanual. Innovasjon Norge sender produktmanualen ut til alle registrerte kjøpere

IN sender ut en envaluering til alle kjøpere etter famtripen

Norske partnere må være i stand til og villige til å følge opp turoperatørene etter famtripen

Under famtripen:

Destinasjonen er ansvarlig for famtripen, og da er det viktig at destinasjonen inntar en klar vertsrolle

En representant fra destinasjonen bør være til stede gjennom hele famtripen

En representant fra Innovasjon Norge kan være til stede gjennom hele famtripen for å fungere som bindeledd mellom tilbydere og turoperatører, for slik å kunne tilrettelegge for best mulig interaksjon

Webinarer:

Webinars gir deg en mulighet til å vise fram destinasjonen og /eller produktene dine til turoperatører

Sammen finner vi en passende plattform for webinaret

Alle webinarer bør være rundt spesifikke, avgrensete temaer

Den norske partneren er ansvarlig for innholdet, men Innovasjon Norge har siste ord når det gjelder hva som er relevant for det spesifikke markedet

IN skaffer relevante turoperatører og/eller reisebyråer i markedet

Destinasjonen framskaffer en produktmanual som skal kunne sendes ut sammen med invitasjonen

Så kan turoperatørene følge opp i etterkant av webinaret

Salgsturer:

Innovasjon Norge i de respektive markedene tilbyr dette når de har anledning til det, siden slike salgsturer krever store ressurser og derfor må ha en vektig begrunnelse

Dette er relevant for norske partnere som allerede er aktive i markedet og vet hvilke kunder de ønsker å nå

Målet kan være å få nye produkter inn i turoperatørenes porteføljer, eller å styrke salget

Innovasjon Norge planlegger turen og vil også delta på denne

Den norske partneren forventes å gjøre seg kjent med turoperatørene i forkant av møter og skreddersy presentasjonene etter de ulike turoperatørenes kunnskaper og behov

Internasjonale & lokale messer

(På tvers av markeder / I enkeltmarkeder)

Når man deltar på messer, setter Innovasjon Norge opp en fellesstand for å nå bedre ut

internasjonale messer er det kjøpere fra hele verden, mens på lokale messer kommer det bare kjøpere fra det landet

Norske partnere forventes å stå på stand i hele åpningsstiden, gjennom hele messen

Det er Innovasjon Norges ansvar å sørge for at alle deltakere overholder messe- og standregler

På standen tillater man bare representanter for partnere som har registrert seg hos Innovasjon Norge

Norske partnere er ansvarlige for å booke sine egne møter, og det er viktig å starte tidlig

IN inviterer relevante lokale kontakter til å besøke den norske standen

Innovasjon Norge tar imot kunder til standen

Norske partnere framskaffer logoer som kan brukes til skilt (ingen bannere), og IN brander standen ifølge retningslinjene

Ved messer følger det ofte ekstra aktiviteter, som seminarer eller minglearrangementer

Norske partnere bestiller selv reise og opphold

Sider du nylig har besøkt