Skip to main content

Våre arrangørbyer

Hva kan en arrangørby bistå med?

Våre arrangørbyer i Norge arbeider langsiktig med å få flere internasjonale arrangement til Norge. I tillegg har de god oversikt over nettverk og miljøer i sin region, og er ofte knyttet til andre samarbeidsprosjekter som kan være nyttig for ditt arrangement.

Noe av det en arrangørby kan bistå med:

Støtte i søknadsprosessen:

  • Gi råd om hvordan byen treffer arrangementets kravspesifikasjon (bid-dokument) i forhold til logistikk, overnattingskapasitet mm.
  • Utarbeidelse av søknad, herunder innhenting av støttebrev, informasjon fra hoteller, byen mm.
  • Rådgivning av andre miljøer og nettverk i regionen, relevante sideprosjekter, verdiprosjekter mm.
  • Assistanse rundt søknader til kommune og fylkeskommune
  • Tilrettelegging og organisering rundt visningstur

Markedsstøtte:

  • Materiell: bilder, film, kart 
  • Profilering av arrangementet på websider og kalender
  • Bistand ifm. presse før, under og etter arrangementet

Les mer om våre arrangørbyer her:

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt med meg.

Birgitte Nestande

Manager Events

+47 936 06 671

Send email