Utslippskalkulator

Kalkulatoren er forhåndsdefinert med data om CO2-utslipp, avstander, transportmiddel, antall turister og deres reiser, fordelt på landsdelene i Norge. Antall turister og tiden de oppholder seg på et reisemål kan justeres. Kalkulatoren vil deretter regne Co2-utslipp knyttet til deres opphold.

Brukerveiledning

  • Velg om du kun vil beregne utslipp for fritidsreiser, - eller inkludere forretningsreiser
  • Registrerer hvilken landsdel du tilhører
  • Legg inn dine gjestedøgn og gjennomsnittlig oppholdstid på reisemålet
  • Legg deretter til markedene dine (totale gjestedøgn fordeles etter landsdelens markedsandel fra markedet du velger)
  • Juster gjestetall og oppholdstid, og se effektene på CO2-utslipp, pr turist og pr turistdøgn (lengre opphold = lavere utslipp pr dag) - og totale utslipp for reisemålet

Totalt utslipp

{{getTotalEmissions() | formatNumber}} Fra alle markeder

Gjennomsnitt pr person

{{getAverageEmissions() | formatNumber}} Fra alle markeder