Det er ikke alltid like enkelt i et land med en helt annen kultur og språk å gjøre som de lokale. Men ved å vise de lokale at man har respekt for – og forsøker å lære seg noen av deres skikker, kan man komme langt.

I Norge er vi joviale, vi slår av en spøk med kongen, og klemmer vår overordnede (i alle fall før coronaen kom). Jantelov og flatt hierarki er noe vi er vokst opp med. Forskjellene er enorme når vi så kommer til land i Asia, hvor hierakiet er særdeles viktig, og business oppførsel skiller seg tydelig fra den private.

Visste du at du ikke gir penger fra hånd til hånd i Japan? At du ikke skal peke i India? Og at small talk før møtet starter er særlig viktig i Kina? Vet du hvor viktig visittkort – og korrekt behandling av dette er, og hva som er do’s and dont’s rundt utveksling av gaver? Ting som vi nordmenn tenker er bagateller, men som i mange av landene i  Asia er særdeles viktig for å lykkes når vi skal ut og skape gode relasjoner.

Denne oversikten gir deg et innblikk i etiketten som råder, i de landene vi jobber mot innen reiselivet i Asia.

God lesing, og lykke til!

Vi håper også at så mange som mulig blir med oss på et digitalt seminar med aktører i India 23.-25. november 2020. Les mer her