Skip to main content

Nyhetsartikler

BOAT TRIP IN TROMS, UNDEFINED: CH - VISITNORWAY.COM

By Léa Pinsard on

Utsikter for fransk turisme til Norge

Behovet for ferie er sterkt blant franskmenn. I begynnelsen av april sa 88 prosent at de ville reise på ferie etter at portforbudet var opphevet.

9 av 10 tenker på Frankrike som feriedestinasjon og franskmennene vil, når de kan, hovedsakelig besøke venner og familie. Dette forklares blant annet av emosjonelle-, sikkerhets- og økonomiske grunner. (Denne tendensen viste seg dog allerede før krisen).    

På grunn av koronakrisen er det er fremdeles usikkerhet om hvorvidt det blir mulig å reise i sommer i det hele tatt. Vil hele landet bli åpnet igjen, eller vil det åpnes korridorer mellom flere regioner innenlands og også i utlandet? Hva slags karanteneregler vil det bli da?

Det er for øyeblikket umulig å forutsi fremtiden, men flere eksperter har uttalt noen mulige scenarier. 

Turoperatørene har små forventninger til 2020 og SETO (som representerer 80% av turoperatørene) forventer en nedgang i trafikk på 86 prosent mellom mars og desember 2020. Ifølge Jean Francois Rial, som er CEO for gruppen «Voyageurs du Monde», burde man tenke på en gradvis oppstart frem til våren 2021. En studie fra firmaet Roland Berger indikerer at det franske reiselivet vil være sterkt preget av krisen fremdeles i 2021 og 2022. 

Før krisen var bookingene i Norge godt i gang og interessen for Norge var høy i Frankrike– særlig blant dem som hadde høy inntekt. Journalisten og konsulenten Josette Sicsic sier at

  • de mest aktive reisende (ca. 10% av totalreisende) vil reise uansett når portforbudet oppheves.
  • 30 prosent vil kunne reise hvis de vurderer at destinasjonen er trygg og har økonomi til det (Norge anses som en trygg destinasjon).
  • 30 prosent vil sannsynligvis vente før de reiser og se på hva som skjer – i hvert fall inneværende år. 
  • Det er den yngre generasjonen som er mest klar for å reise igjen og finne alternative løsninger. 

Foreløpig er reiselysten stor blant franskmenn, men i hvilken grad man er villig til å bruke sparepengene til ferie etter opphevelse av portforbudet er det stor usikkerhet om, særlig på grunn av helse- og økonomiske bekymringer. 65 prosent av franskmenn sier at krisen har eller vil få en effekt på husholdningsbudsjettet. 

Meningsfulle og bærekraftige opplevelser

Krisen kan være en katalysator for adferdsendringer som allerede var i gang blant franske reisende – særlig når det gjelder søket etter meningsfulle og bærekraftige opplevelser. Merkevaretrackeren viste at et høyt antall franskmenn ønsket å endre måten de reiste på før epidemien rammet landet. Norge var også på det tidspunktet sett som et bærekraftig reisemål. Les mer om dette her

Flere eksperter mener at man av økonomiske- og miljømessige grunner vil velge færre reiser med større kvalitet og med lengre opphold. Tiden vil vise om krisen vil fortsette å fremskynde endringer som allerede var påbegynt før den inntrådte.  

Jotunheimen


Om koronakrisen i franske medier

Markedstrend (på fransk): Armellou

L'Echo Touristique:
Coronavirus : « Le tourisme paiera encore l’addition en 2022 »
Comment les Français (re)voyageront, selon Jean-François Rial

Les effets de la crise du COVID-19 sur le secteur du tourisme

Tourmag.com - Partira, partira pas 

MICE WebinarSituasjonen for fransk reiseliv

Fransk reiseliv beregner at tapet på grunn av koronakrisen vil komme på 40 milliarder euro i første kvartal. I et normalår er omsetningen på omlag 170 milliarder euro. Turoperatørene forventer en nedgang på 79 prosent av profitt i år og det forventes et tap på 85 prosent i hele den franske reiselivsbransjen. 

I begynnelsen av april måtte 95% av reiselivsbedriftene permittere i gjennomsnitt 80% av deres ansatte.  

Den 13. april annonserte president Macron en spesifikk plan for de mest rammede sektorene (reiseliv, restaurant og arrangementsbransjen) i tillegg til den gjeldende generelle støttepakken til bedriftene (100 milliarder euro) for alle sektorer. Mange av tiltakene i den generelle pakken gjelder reiselivsaktørene, som skatter og avgifter, leiekostnader og vann/strøm utgifter. Det er satt opp omfattende ordninger for permitterte og opprettelse av et “solidaritetsfond”.

Det er satt opp statlige garantiordninger for lån til bedrifter og en garantiordning for lån mellom bedrifter. I begynnelsen av april kom 11,5 prosent av låneførespørsler fra reiselivsindustrien og staten er aktiv i redningen av store nasjonale flaggskip: For tiden jobbes det aktivt med å få nok lånegaranti for Europcar og en mulig nasjonalisering av flyselskapet Air France. Som i andre land i Europa er det blitt satt opp en voucher-ordning for å unngå flere konkurser. Ordningen gjelder for turoperatører, overnattings- og bilutleiebedrifter. 

Statssekretæren for reiselivet Jean-Baptiste Lemoyne holder ukentlige møter med reiselivsbransjen og vurderer tiltakene som kan gjøres. Organisasjonene for turoperasjon er veldig aktive mot regjeringen som er lydhør overfor bransjen i den alvorlige situasjonen. 

Internasjonalt er Frankrike aktiv i T20 for reiselivet og bidrar til UNWTOs kriseprosjekt med sin nasjonale inkubator «Welcome City Lab» for å finne innovative løsninger for krisen. 

Flere aktører tilpasser tilbudet til situasjon. Accor gruppen er for eksempel aktiv i å tilby sine hoteller til hjemløse som er blitt smittet av viruset eller helsepersonell.

Vent før du reiser

Reiselivsmyndighetene oppfordrer franskmenn til å ikke planlegge sine ferier til utlandet for sommeren på grunn av usikkerhet rundt koronasituasjonen. 

På France.fr, - som er den nasjonale reiselivsportalen - er fokuset foreløpig inspirasjon og informasjon. Atout France, som tilsvarer Visit Norway, jobber med å utarbeide en relanseringsplan for reiselivet og fokuset skal rette seg mot innlandsmarkedet. I tillegg tilbys e-Learnings og informasjon om støtteordninger til leverandørene i Frankrike.

Store aktører som Air France, Accor eller SNCF kommuniserer først og fremst rundt tiltakene for håndtering av avbestillingene og hva som gjøres for å bidra til den nasjonale dugnaden. 

Turoperatørene følger anbefalingene fra SETO (Interesseorganisasjonen for turoperasjon). Foreløpig anbefales det å utsette alle reiser frem til slutten av mai, men datoen kan bli revidert til et senere tidspunkt i forhold til helsesituasjonen. Når det gjelder kansellerte turer til Norge har hittil de fleste gjestene valgt å utsette reisen og ikke be om refusjon. Du kan lese mer i B2B rapporten her.

Når det gjelder kommunikasjon mot sluttkunder, er det foreløpig fokus på informasjon om håndtering av krisen samt inspirasjon (podcasts, artikler, e-guides). Noen aktører tror fremdeles på sommersesongen mens andre legger vekt på vinteren. Noen nisjeoperatører lager webinars til sine kunder – for eksempel yogakurs, i vente på at reisene kan gjenopptas. 

Det er mange initiativer på den digitale fronten rundt B2B kommunikasjon: webinars, rundebordskonferanser om virkninger av krisen og diskusjon om tiden fremover..

Kategorier:

Emner:

Forfatter

Léa Pinsard

: