Russiske turister anser Norge som et trygt og attraktivt reisemål, lite skadet av Covid–19. Nå venter de på at grensene til Norge skal gjenåpnes - men turoperatørene flytter på turer til høsten og vintersesongen 2020/2021. 

En nylig undersøkelse blant mer enn 1500 brukere av den elektroniske hotellbooking-tjenesten ostrovok.ru viser at 49 prosent av russiske turister savner turer til Europa.

Tilbakemeldinger fra russiske turoperatører viser også at landets innbyggere viser interesse for Norge - og at russere anser Norge som en trygg, økologisk og attraktiv reiselivsdestinasjon. I tillegg er det et pluss at vi er tilgjengelig med bil og bussturer. Alt dette er store fordeler for Norge, sett opp mot andre europeiske destinasjoner.

Nå venter russerne på å få vite når grensen åpnes igjen, slik at de kan utforske norsk natur i kombinasjon med aktiv ferie.

Store konsekvenser for russisk reiselivsnæring

Utbruddet av coronapandemien er en alvorlig test for den russiske reiselivsnæringen og relaterte næringer i Russland. Turisme er sektoren som har fått størst økonomisk skade som følge av Covid-19-pandemien og en stor andel ansatte i næringen er permittert frem til slutten av mai/juni. Allikevel prøver turoperatører å holde selskapet i live, slik at de fortsatt kan ha arbeidsplassen også etter krisen. Mange selskap er aktive og satser nå på E-learning og webinarer.

Ingen store eller viktige turoperatører som selger Norge, er i konkurs per i dag.

Aeroflot

Utsetter reiser

De russiske turoperatørene hadde solgt mange turer til Norge for sommer 2020 og inneværende år startet med økning fra Russland til Norge i årets første to måneder med 19 prosent vekst.

Innovasjon Norge er fortsatt i stadig kontakt med russiske turoperatører som selger turer til Norge. Det ble booket flere gruppereiser, og interessen til Norge som reisemål økte. Et større utvalg av pakketurer bidro også til høyere interesse som ble vist for ikke-standard programmer, slik som kombinasjoner av omvisningsturer med fiske eller fjordcruiser. Flere turoperatører lanserte nye produkter i tilknytning til Norge: kombinasjon med Sverige, Norge og Danmark, programmer med fleksible datoer og varighet, turer til ulike norske regioner, mer spesifikke programmer som setter søkelys på matopplevelser med mer.

I disse dager jobber turoperatørene stort sett med kanselleringer og refusjon av innbetalinger. Bookingen for resten av 2020 er stoppet helt, siden situasjonen er så uavklart. Det er kun noen få bestillinger som kommer for høsten.

Det mest avgjørende for at russiske turoperatører begynte å flytte på turer til tidligst august, var at det største russiske flyselskapet Aeroflot suspenderte bestillinger for internasjonale flyvninger frem til 1. August 2020. Ingen billetter til samtlige av flyselskapets utenlandske destinasjoner er tilgjengelig for kjøp i flyselskapets online-system frem til 1. August.

Krisetiltak

På grunn av spredningen av coronapandemien og tilhørende restriksjoner på mange områder har kommet inn i en vanskelig periode. I noen næringer har inntektene falt betydelig - og samtidig trenger bedriftene å oppfylle forpliktelser til ansatte, kreditorer, og budsjettet.

En rekke tiltak har vært iverksatt for å støtte forretningsliv, slik som:

  • Fri utleie for statlige og kommunale eiendom.
  • Hastelisenser og tillatelser har blitt utvidet til 12 måneder.
  • Skatteinnkreving tiltak har blitt suspendert.
  • Utsatt skattebetalinger (eks MVA) - opptil seks måneder.
  • Kreditt-ferie opp til seks måneder, for små og mellomstore bedrifter.
  • Banklån for lønn - sats på 0%, for små og mellomstore bedrifter.
  • Den moratorium på å initiere konkurs tilfeller er fra 3. april til 3. oktober 2020.
  • Utsatt og avdrag betaling av skatter og avgifter for redusert inntekt eller tap-opptil fem år.
  • Direkteoverføringer på 12 100 rubler (ca. 1700 NOK) per ansatt til små – og mellomstore bedrifter. Et vilkår er at selskapet per 1. april fortsatt har beholdt 90 % av sine ansatte. Pengene skal øremerkes utbetaling av lønn for april og mai.

Putin har uttalt at regjeringen og sentralbanken har brukt rundt 2,4 prosent av BNP på tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene av koronakrisen. Dette er ifølge presidenten ikke nok og annonserte ytterligere støttetiltak som kommer denne uken.

Finansministeriet har nå ferdigstilt sin gjennomgang av det føderale budsjettet sett opp mot koronakrisen og legger opp til følgende: Regjeringens budsjett økes med 646 milliarder rubler, mens 351 milliarder rubler som var tiltenkt de ulike departementenes foreslås kuttes. Det foreslås også å kutte budsjettet for de nasjonale prosjektene med 200 milliarder rubler.

St. Petersburg, Russia

Håndtering fra russisk reiselivsnæringen

Rostourizm, sammen med departementet for økonomisk utvikling, utarbeidet første pakke med tiltak for å støtte turoperatører, som var de første som ble rammet. Det ble tildelt 3,5 milliarder rubler (500 MNOK) fra reservefond til å refundere kostnaden av ikke-refunderbare billetter og kompensere for kostnadene ved nødtransport av turister. Kostnaden av flyreiser som en del av tour-produktet er i gjennomsnitt 50 prosent.

Rostourizm forventer at subsidier vil tillate turoperatører for å kompensere for minst en del av kostnader og bidra til å oppfylle forpliktelser til å refundere penger for avlyste turer. I nær fremtid, vil Rosturizm begynne å ta imot søknader fra turoperatører om kompensasjon for sine tap på utenlandsk lufttransport. Turoperatører er fritatt fra å betale bidrag til "Turpomosch" Fond til slutten av året.

Disse tiltakene vil ikke løse alle problemer. Derfor er det nå viktigere enn noensinne å søke etter alternative løsninger. Å oppnå et kompromiss mellom turister og industri-deltakerne vil tillate reiselivsbedrifter å overleve i disse dagene.

Det diskuteres mange forskjellige tiltak, blant dem, her er den viktigste: Reiselivsnæringen spør regjeringen om 18-måneders forsinkelse på refusjon av kjøpte turer. En turist som har betalt for turen vil motta et sertifikat som er utstedt av turoperatøren fra reisebyrået. I henhold til dette dokumentet, til 31.12.2021, vil turister ha rett til å bruke det beløpet som er angitt i sertifikatet for å bestille en ny tur/tjenester fra turoperatør som har utstedt sertifikatet.

Hvis turister ikke bruker sertifikatet i løpet av denne perioden, vil det være mulig å få pengene sine tilbake.

Prognosen av BNP og økonomisk situasjon i Russland

Russland er på vei til en resesjon og det er for tidlig å si noe konkret om konsekvenser nå. IMF anslår i en ny rapport at BNP i Russland vil reduseres med 5,5 prosent i 2020, men at man vil se en bedring i løpet av 2021.

Russlands sterke side er en relativt lav andel av tjenester som er mest sensitive til karantene, og en høy andel av offentlig sektor i strukturen av BNP og sysselsetting. I tillegg har landet store akkumulerte reserver og veldig liten statsgjeld. Russland har historisk utviklet en type land og samfunn som fungerer svært godt i mobilisering-modus.

 


Photocredit: Aeroflot airplane: Photo by Iwan Shimko on Unsplash
St. Petersburg, Russia St. 
Photo by Кирилл Жаркой on Unsplash