Skip to main content

Nyhetsartikler

INNERDALEN, UNDEFINED: THOMAS RASMUS SKAUG - VISITNORWAY.COM

By Audun Pettersen on

Koronakrisen: Hva kan du som reiselivsbedrift gjøre nå - og hva kan Innovasjon Norge hjelpe deg med?

Reiselivsnæringen er svært hard rammet av koronakrisen. Markedet og inntektene forsvant over natten - nå er det ingen etterspørsel, ingen penger inn, kun kostnader. Flybransjen har kuttet 95% av flyvningene og de flyene som går har relativt få passasjerer. De hotellene som er åpne har lite belegg, Hurtigruta seiler med to skip Bodø-Kirkenes med svært få passasjerer. Arbeidsledigheten er nå høyest innen reiseliv og transport, hvor 28,1 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV.  

Det er krise. Og det vanskeligste er at ingen heller vet hvor lenge den vil vare.  Hvordan vil det utvikle seg?  Hva tror vi at vi kan forvente fremover? 

  • Gjestene vil sannsynligvis være mer forsiktige og sparsomme framover. De er redde for økonomien sin og de vil spare i lang tid fremfor å forbruke pengene.  
  • Reiselysten blir bremset kraftig – hvem vil vel reise så lenge det er fare for korona-smitte i mange land? 
  • Hjemmemarkedet kan gi muligheter. Sommeren er usikker og kan være tapt, men deler av høsten kan kanskje fange opp noe trafikk fra utlandet.  Det norske markedet er der vi må legge innsatsen i år.  
  • Hjemmekontor-tretthet kan også gi nye muligheter – selv om hjemmekontorene har vist nye og gode samarbeidsmåter, må vi anta det også blir et oppdemmet behov for å møtes fysisk, slik at møtemarkedet i høst kan bli bra. 
  • De fleste eksperter internasjonalt antar at antall ankomster vil ta seg opp igjen i 2021 og være på samme vekstrate igjen i 2022.  
Fjellheisen, Tromsø
Foto: Christian Roth Christensen / Visitnorway.com

Hva kan du som reiselivsbedrift gjøre for å overleve krisen? 

  1. Se på forretningsmodellen din.  Kan du endre noe på kort sikt for å holde hjulene i gang?  Noen serveringssteder tilbyr kun “take away”, hoteller blir helsesentre, guider tilbyr webinarer om skredsikring, kultur- og naturopplevelser som byr på seg selv på nettarrangementer – kun noen eksempler. Holder forretningsmodellen din når verden igjen verden igjen er tilbake i sitt vante gjenge? Eller kan du bruke denne situasjonen til å forbedre bedriften, kanskje gjøre den enda mer markedstilpasset, miljøvennlig og bærekraftig, utvikle enda bedre opplevelser, endre markedssegmentene?  Bruk muligheten til å ta en ny vurdering av strategi og forretningsmodell.  
  2. Snakk med banken din. De fleste reiselivsbedrifter har nå utfordringer økonomisk. En smart person sa en gang at det er vanskelig å gå i banken med høy beleggsprosent. Banken er opptatt av penger og bunnlinjen din.  Men det bør være lettere å gå i banken med ingen beleggsprosent!  Da skjønner de at du ikke har likviditet og de vil sannsynligvis strekke seg langt i denne situasjonen.  
  3. Snakk med din kontakt i Innovasjon Norge! Er du kunde fra før, så strekker vi oss så langt når det gjelder avdragsutsettelser, utsettelser av eksisterende prosjekter og lignende. Vi har veldig mange henvendelser på regionskontorene nå – og vær trygg: Vi ønsker å hjelpe og gjør det vi kan, strekker retningslinjer og policyer så langt vi kan, men skyt ikke på pianisten – vi må holde oss til de retningslinjene som Stortinget har satt. Mange tror vi får en haug penger vi kan skalte og valte med slik vi selv ønsker. Men slik er det ikke – pengene må fortsatt brukes i henhold til de retningslinjene som Staten og lovverket har satt. Men vi har stor forståelse for den vanskelige situasjonen dere er i og frustrasjonen dere kjenner på og vi tar dere på det største alvor!  
  4. Følg med på pakkene som kommer fra Regjeringen. Det har allerede kommet flere pakker, bla .for permisjonsreglementet, likviditetsstøtte og lignende.  Det er bra, men ikke nok.  Vi er stadig i tett dialog med myndighetene om situasjonen i reiselivet, så det vil komme flere pakker. Noen ordninger håndteres fra bankene, noen via nettportaler og noe fra Innovasjon Norge. Bransjeorganisasjonene NHO reiseliv og Virke har gode oversikter og veiledere for tiltakspakkene 
  5. «Proletarer i alle land – organiser eder» sa Karl Marx og Frederich Engels i det kommunistiske manifest i 1848. Selv om det er et stykke til Marx kommunisme i Norge fortsatt, heldigvis, er det likevel svært viktig at reiselivsbedrifter i hele Norge nå organiser dere!   Dersom reiselivet står sammen om et samlende budskap, er det mye større mulighet for å nå fram til myndighetene om de behovene og utfordringene dere her.  Og det har aldri vært så viktig som akkurat nå!  Innspill i “hytt og pine” hjelper ikke.  Bruk NHO, Virke og Hanen – eller andre - de snakker med politikerne daglig.   
Dialog
Foto: Amy Hirschi on Unsplash

Hvordan kan du benytte muligheten til å gjøre bedriften din bedre?  

Håvard Utheim fra Travelopment har en svært god artikkel “Er corona-krisen tidenes mulighet til å definere fremtidens reiseliv?» som vi har latt oss inspirere av. Her er noen muligheter du kan gjøre for å videreutvikle din reiselivsbedrift: 

Bedriftsutvikling
Vi har allerede vært innom forretningsmodellen og utviklingsmuligheter og endringsbehov. Bruk denne muligheten til å se om du kan forbedre, utvikle og gjøre din bedrift og dine prosesser mer effektive, mer markedsrettet og mer bærekraftig.  Det kan også bidra til å gi deg en mer lønnsom bedrift! Se på miljøsertifiseringer, opplevelsesutvikling, samarbeidsmuligheter, kundereisen, bedre digitale løsninger og bookingløsninger.  Kan du bruke ressursene dine bedre?  Hent gjerne inspirasjon fra andre bransjer! Kanskje tiden er inne for å jobbe tettere med andre bedrifter? Meld deg inn i en av reiselivsklyngene som finnes, eller bruk det lokale destinasjonsselskapet ditt.  

Oppgradering
Om du har mulighet, ta tak i forefallende arbeid, vedlikehold og forbedringer. Kanskje er det tid for å pusse opp, gjøre lenge påtenkte oppgraderinger eller forbedringer på uteområdet? Det kommer en tid etter dette.  Da vil det vekke tillit at alt er på stell når gjestene kommer! 

Digital plattform, historiefortelling og markedsføring
Hvordan står det til med hjemmesidene, oppføringer på sosiale medier, bookingløsninger, CRM og oppføling?  Ofte er dette kanskje et litt forsømt område i en travel hverdag.  Bruk tiden nå på å lage eller forbedre systemet for innhold på sidene.  Legg gjerne ut video, bilder og tekst. Husk at historiefortelling er alfa og omega i kommunikasjonen! Tenkt også på oppfølgingen etter at gjestene har vært på besøk - blir gjestene fulgt opp jevnlig, også nå i krisetiden?  Det er veldig viktig å kommuniser med kundene dine og gi dem innhold - også nå, kanskje særlig nå! De som er til stede for dem i krisetider, vil bli satt pris på og husket etterpå! Det er også nyttig å gjøre en jobb med å optimalisere nettstedet og sjekke søkeord.   
Tips: Følg gratis webkurs fra Innovasjon Norge “Bli God på Nett”. Oversikt over registrerte billett- og bookingsløsninger for reiselivet finner du også her   

Markedssegmenter og salg
Det er krisetider, men det kommer en tid etter dette.  Følg opp så langt du kan dine gode kontakter i markedene.  Ha dialog med kundene dine. Snakk med turoperatørene, følg opp kundene og tenk langt fram, så langt det er mulig. Bruk også litt tid på å se nøye på markedsstrategien din og segmentene dine.  Har du de rette gjestene?  Er det grunn til å vurdere nye markeder og segmenter?  Undersøk behovene i de ulike markedssegmentene.  Hva ønsker kundene og hva motiverer dem? Innovasjon Norge bruker #dream now - visit later og vil fortsette å gjøre det fremover. Når markedene er åpne for det, vil Innovasjon Norge jobbe tett med reiselivsnæring og rette innsatsen mot Norge og nærmarkedene.  
Tips: Se innsiktssidene for markedskunnskap og oppdatert informasjon om turoperatører og markeder. Les også «10 ting du kan tenke på, når du planlegger for norske gjester i sommer»  

Produktutvikling
Forbered deg på at markedssegmentet ditt kan bli noe endret, i hvert fall på kort sikt, med flere norske og nordiske gjester.  Kanskje har de andre ønsker og behov enn dine vanlige gjester har? Er det tid for å fornye produktene eller spisse opplevelsen enda mer mot ønsker og behov i de nære markedene?   Vet du hva som skal til for å lage en gåsehudopplevelse eller å bli vurdert av gjestene dine som en opplevelse i verdensklasse?  
Tips: Gratis webkurs fra Innovasjon Norge “Opplevelsesutvikling”.  Se også markedskunnskap og undersøkelser om gjestenes motivasjon og behov på Innovasjon Norges innsiktsider https://business.visitnorway.com/no/  

Kompetanse
Nå har du kanskje tid og mulighet til å fylle på med ny kunnskap!  Innovasjon Norge tilbyr nå fem av kompetansekursene for reiselivsnæringen digitalt - tilgjengelig for hele Norge! Dette er praktiske kurs du kan bruke i virksomheten din. De fem er “Bli God på Nett”, “Bli god på nett 2.0”, “Opplevelseskurset”, “Vertskapskurs” og “Salg, pakking og distribusjon” som gratis nettkurs fra Innovasjon Norge nå. Kursene samler deltakere fra hele landet og det er plass til maks 20 deltakere pr kurs. Forhåpentligvis vil det komme flere digitale kurs fra Innovasjon Norge i løpet av året, men vi kan ikke love nå ennå. 
Tips: Alle våre kurs ble raskt fylt opp, men det er mange kurs og webinarer i næringen som kan være svært nyttige å delta på. På Innsikt finner du mange ulike rapporter om turister, og turismen, i Norge. Verdt å lese! 

Samarbeid
Er tiden inne for å ta en nærmere kikk på aktuelle samarbeidspartnere og nye samarbeidsformer? Det kan være gunstig, både for å redusere kostander, forenkle produksjon/markedsføring/booking og for å forbedre produktet og opplevelsen.  Kanskje andre bedrifter er mer åpne og klare for samarbeid nå? Kanskje kan det det også være tid for å slå sammen selskap og med det skape en sterkere og mer solid bedrift i felleskap. Se gjerne ut over egen region og egen bransje. Om du er av de heldige som nå har en robust nok bedrift og tilgang på kapital kan det være et gunstig tidspunkt for å se på nye muligheter.  
Tips: Destinasjonsselskapene har en nøkkelrolle i utvikling av reisemålet.  

Strategiske grep for reisemål
Er du et reisemålsselskap, næringsselskap eller et annet nettverk, er det kanskje tid nå for å ta noen overordnede strategiske grep for reisemålet. Denne krisen og pausen i den rivende utviklingen vi har sett i reiselivet de siste årene, kan brukes til å ta en fot i bakken og vurdere hvordan reisemålet ønsker å gå videre.  Et reisemål for framtiden er bygd på lokalsamfunnets ønsker og behov og med bærekraftig som retning i alle valg - både innen klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.  Bruk tiden til å motivere til deltakelse i prosessene og få på plass finansieringen.  
Tips: Innovasjon Norge har tre verktøy som kan benyttes av reisemål: Håndbok for Reisemålsutvikling (ny versjon), Merket for Bærekraftig Reisemål og RISS - et verktøy for utvikling av opplevelser og kommunikasjon.  


Andre tips for å hente inspirasjon 

UN Global Compact har kommet med koronavettregler for bedrifter for å komme seg gjennom krisen med fokus på bærekraft. Koronavettreglene inneholder oversikt over tiltak, anbefalinger og regler for bedriftenes situasjon med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål.  


Kategorier:

Emner:

Forfatter

Audun Pettersen

: