Skip to main content

Nyhetsartikler

HENNINGSVÆR, LOFOTEN, UNDEFINED: KRISTIN FOLSLAND OLSEN / VISITNORWAY.COM

By Birgitte Nestande on

Idretts- og kulturarrangement er viktig for Norge

Det finnes mange arrangementer i Norge, i større og mindre skala, som gir store økonomiske effekter lokalt for underleverandører. Arrangementer som også bidrar til å gjøre byen og regionen spennende å oppleve - både for fastboende og turister, året rundt. Dette er effekter som er vanskelig å måle, men som definitivt eksisterer.

Norge har en lang tradisjon i å arrangere ulike kultur- og idrettsarrangementer, alt fra vinter-OL i 1952 og 1994 til en hel del mesterskap og arrangementer i ulike grener, junior- og seniormesterskap. I tillegg arrangeres det rundt 900 festivaler og kulturarrangementer i året, innen blant annet dans, musikk, kultur, litteratur, film og andre kreative næringer. Arrangementer er en viktig arena for å gi idrettsutøvere mulighet til å konkurrere og teste grenser, og gi artister en scene for å vise frem sin kunst.

Mange steder i Norge har en aktiv satsing for å tiltrekke nye, internasjonale arrangementer til sin by, samt tilrettelegge for eksisterende, faste årlige arrangementer. Siden 2012 har disse stedene og Norway Convention Bureau/Innovasjon Norge Reiseliv hatt en aktiv satsing på arrangementsturisme. Satsingen har ligget hos destinasjonsselskapene hvor fokuset har vært på å øke antall turister til destinasjonen gjennom arrangementer. Arrangementer kan man i visse tilfeller påvirke når vil finne sted, og man vet ofte hvor mange som vil komme. Slik gir arrangementene økt omsetning for reiselivsnæringen, på en relativt forutsigbar måte.

I Turistundersøkelsen 2019 ble et representativt utvalg norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende spurt om deltakelse på et sportsarrangement eller kulturelt arrangement var del av reisen i Norge. Hele 19 prosent svarte ja. Ni prosent av de spurte svarte at de hadde som formål å delta på et annen type arrangement. Dette viser at arrangementer i Norge et viktig element av reisen for turister i og til Norge. 

Midnight Sun Marathon (MSM) er et årlig arrangement som finner sted i Tromsø i juni. I en undersøkelse gjort av Sentio Research Norge for Stiftelsen Midnight Sun Marathon ser vi at de 5600 tilreisende til Tromsø og Midnight Sun Marathon i 2019 la igjen i gjennomsnitt 3200 kr. per døgn, i tillegg til det de allerede hadde betalt i deltakeravgift til arrangøren. Dette er 2000 kr. mer enn forbruket til gjennomsnittlig utenlandsk sommerturist. Vi ser at deltagerne på MSM blir i 3-4 døgn. Cirka 50 prosent kjøper andre reiselivsprodukter, og benytter anledningen til å oppleve Tromsø og regionen utover selve arrangementet. Et arrangement som MSM har stor betydning for økonomisk verdiskaping i regionen og er svært viktig for reiselivsnæringen. Når stiftelsen MSM årlig gir over 1 million kroner til idrettslag, foreninger og ideelle organisasjoner, skaper arrangementet og arrangøren også større samfunnsmessige effekter for flere.

Midnight Sun Marathon, Tromsø
Foto: Midnight Sun Marathon

Vi har gjort en analyse og sett på den regionale verdiskapingen som følger både av det arrangør og de tilreisende kjøper av varer og tjenester i regionen knyttet til Midnight Sun Marathon. For å kunne gjennomføre arrangementet kjøper arrangør varer og tjenester fra en rekke lokale underleverandører. Slik har arrangementer store ringvirkninger på den lokale økonomien og hos lokale bedrifter. Vi har beregnet at Midnight Sun Marathon ga en regional verdiskaping på 37,2 millioner kroner for Tromsø i 2019. Dette for et arrangement som fant sted én helg og utenfor høysesong. Analysen inkluderer ikke forbruk fra de lokale deltagerne eller tilskuerne, og heller ikke transporten til og fra regionen.

Det finnes mange arrangementer i Norge, i større og mindre skala, som gir store økonomiske effekter lokalt for underleverandører. I tillegg gir arrangementer mye mer igjen til byen eller stedet, i form av engasjement, nye muligheter for næringslivet, stolthet, folkehelse, samhandling på tvers av sektorer og frivillighet. Arrangementer bidrar til å gjøre byen og regionen spennende å oppleve både for fastboende og turister, året rundt. Dette er effekter som er vanskelig å måle, men som definitivt eksisterer. I tillegg kommer medieeffektene av arrangementet i form av reklame og markedsføring, noe som er utfordrende å måle de direkte økonomiske effektene av, men der det er klart en effekt. Vi er bare usikre på hvor stor den direkte effekten er.

Nasjonal arrangementsstrategi

Samtidig er det en utfordring at den økonomiske verdiskapingen generert av tilreisende også fører til negative effekter på miljøet. Det er en av årsakene til at Innovasjon Norge har lansert en nasjonal arrangementsstrategi med et sterkt fokus på bærekraft og innovasjon. Om man benytter arrangementet til å skape langsiktige, positive effekter og innovasjon kan arrangementet, og ikke minst samfunnet rundt, oppnå en bærekraftig arv og forhåpentligvis også klare å minimere de negative effektene som kommer som følge av arrangementet. Eksempler på dette kan være:

Fordi arrangementer involverer og engasjerer mange, har de en evne til å bidra til større og positive effekter for flere enn dem som kun er direkte involvert i arrangementet. 

Dette ønsker Innovasjon Norge i større grad å stimulere til, og en av strategiens anbefalinger er at det bør opprettes et nasjonalt ressurssenter for arrangementer. På den måten vil vi kunne arbeide for å forsterke de positive effektene og minimere de negative. Vi ønsker å utvikle verktøy som kan lette hverdagen for arrangører-, og etablere en minnebank over arrangementer. Slik kan et forbund eller en aktør, som ønsker å søke om eller etablere et arrangement, få hjelp av et ressurssenter og et nettverk med erfaring og kompetanse innen feltet. På den måten kan vi unngå å gjøre de samme feilene om igjen, og samtidig utnytte den kompetansen som finnes i mye større grad. Dette ressurssenteret vil også kunne komme eksisterende arrangører til gode, så man kan dele erfaringer og inspirere flere til å ta grep som vil gjøre arrangementer i Norge mer innovative og bærekraftige, både økonomisk, samfunns- og miljømessig.

Men hva nå, når covid-19-pandemien herjer i verden, og arrangementer i de fleste land er kansellert, utsatt, eller kun kan gjennomføres med sterke restriksjoner? Impossible Games på Bislett 11. juni er ett av få, fysiske idrettsarrangementer som vil bli gjennomført denne våren. Arrangementet vil ikke trekke tilreisende til Oslo, men det vil gi sports-fans over hele verden en liten følelse av normalitet, glede og engasjement i en helt annerledes hverdag. Og samtidig vise frem Norge som et land som tenker nytt og finner løsninger.

Mer om covid-19 og arrangementer her, og i et senere innlegg.


Kategorier:

Emner:

Forfatter

Birgitte Nestande

: