Skip to main content

Nyhetsartikler

DIGITAL MEETING, UNDEFINED: ISTOCK

By Olga Philippenko on

God oppslutning om reiselivs- og MICE-aktiviteter i Russland

Som følge av Covid-19-pandemien er det viktigere enn noensinne å holde kontakten med reiselivsbransjen ute i verden. Innovasjon Norges kontorer internasjonalt organiserer derfor en rekke digitale aktiviteter – og nylig var det kontoret i Russland som inviterte til samling over landegrensene.

Fra 27.-29. oktober 2020 arrangerte Innovasjon Norge i Russland, sammen med norske og russiske partnere, en digital samling for MICE- og reiselivsnæringen. Målet med arrangementet var å posisjonere norske leverandører overfor nye og eksisterende turoperatører, slik at flere norske reiselivsprodukter blir tilgjengelige på det russiske markedet gjennom turoperatører, når grensene gjenåpnes.

Populær workshop

Det var attende gang dette arrangementet ble arrangert siden 2003, og tidligere år har samlingene vært holdt i både St. Petersburg og Moskva. Dette var første gang i historien at det ble gjennomført digitalt, og det var flere påmeldte fra norsk side i år, enn i løpet av de siste tre årene.

Til sammen deltok 34 leverandører fra 27 reiselivsselskaper som markedsfører og selger sine norske produkter, fra hele Norge og andre nordiske land. I år kan vi også fortelle at det var særlig høy interesse for reiselivsworkshopen fra russiske selskaper, selv midt i den mest utfordrende tiden. Det var 47 deltager fra Moskva og 25 deltagere fra St. Petersburg, som alle hadde individuelle digitale møter med norske reiselivsaktører.

I forbindelse med samlingen var det også offisiell åpning med presentasjon av norskepartnere for russiske turoperatører både fra Moskva og St. Petersburg. Det var også webinar for norske leverandører om reiselivsmarkedet status i Russland, nye trender og informasjon om russiske turoperatører som deltok på samlingen.

Det russiske markedet er stort. Å forstå markedsforhold og kultur er viktig for å lykkes i dette enorme landet, og det gjelder å ha relasjoner og kontakter. Den årlige workshopen er derfor en ideell arena for å få vist frem sine produkter og bli kjent personlig med russiske turoperatører, til tross for digitalt format.

Tilbakemeldingene fra turoperatører som deltok er at de venter på at grensen til Norge kan åpnes, slik at de igjen kan sende sine turister til en trygg, bærekraftig og attraktiv reislivsdestinasjon.

Egen MICE Digital Workshop

27. oktober 2020 arrangerte Innovasjon Norge for aller første gang MICE Digital Workshop i Russland. Til sammen deltok 10 MICE leverandører og 27 russiske MICE agenter. Det ble også organisert en offisiell åpning, med presentasjon av norske MICE tilbyderne for russiske agenter, webinar om MICE marked i Russland og individuelle digitale møter.

Så selv om den russiske MICE-næringen er i en ekstremt vanskelig situasjon per i dag, er det all grunn til å tro at dette er midlertidig. Verdien av personlig kontakt med kolleger, ansikt-til-ansikt-forhandlinger med kunder og leverandører, vil aldri bli erstattet av noen form av kommunikasjonsteknologier. Derfor er det viktig at vi er til stede med aktiviteter, slik at vi er i en god posisjon til å gjenoppta fysiske møter når tiden er inne.

Russere mener Norge er et trygt land, med få konsekvenser på grunn av Covid-19. At landet har en fantastisk natur, og at det i kombinasjon med MICE-produkter av høy kvalitet bør være noe som er veldig aktuelt for russere å oppleve.

Kategorier:

Emner:

Forfatter

Olga Philippenko

: