Skip to main content

Nyhetsartikler

AN EXPRESS BUS DRIVING IN NORTHWEST, UNDEFINED: SAMUEL TAIPALE / VISITNORWAY.COM

By Andreas Ørjasæter Solhaug on

Busstransport - en trend for miljøbevisste turister?

Oppfatningen av toget som det mest miljøvennlige transportalternativet er etablert hos mange, men i mange tilfeller kan turistbussen være vel så klimavennlig som toget. Denne påstanden støttes av statistikk* fremtatt av Svenska Turistbussföretagen sammen med Miljødepartementet i Tyskland, EU European Environmental Agency, RDA og Ecopar.

Vi har fra det svenske markedet tidligere rapportert om at den økte miljøbevisstheten i befolkningen har vært en bidragsytende faktor til at man i Sverige under første halvår 2019 registrerte en negativ vekst i svensk flytrafikk (Kilde: Swedavia.se). Denne utviklingen er et tydelig trendbrudd, som kommer etter en sammenhengende vekstperiode i flytrafikken de siste ti årene.

Fokuset på mer miljøvennlige transportalternativ har ikke bare medført en økning i etterspørselen etter togreiser blant feriereisende, men også bussarrangørene har opplevd en positiv utvikling i kundetilstrømningen.   

En av de som merker av denne trenden erJeanette Larsson, Markedssjef på Scandorama og Ölvemarks Holiday;

- I flera år har vi sett en ökning av våra flygresor, men nu tar bussen revansch och har hittills ökat med 10 procent jämfört med samma period förra året. Många känner inte till att bussen är det miljövänligaste resealternativet, till och med miljövänligare än att åka tåg*. Våra bussar är i den högsta miljöklassen och vi kör dessutom på fossilfritt, förnybart drivmedel. (Kilde: rt-forum.se, mai 2019)

Også Mikael och Helen Bergh fra turoperatøren MK Bussresor opplever samme utvikling;  

- Vi säljer både flyg- och bussresor, men bussresorna går mycket bättre nu, vi upplever en väldigt stor skillnad sedan några månader tillbaka. Vi har varit på flera mässor där folk har kommit fram och sagt att de inte flyger längre utan hellre vill åka buss. Framför allt är det den yngre generationen men också en del pensionärer som väljer buss, det är en tydlig förändring på gång.
(Kilde: bussmagasinet.se, april 2019);

Fra vårt perspektiv, som daglig jobber for å øke turismen til Norge fra svenske markedet, ser vi et behov for å utvide fokuset på klimavennlige transportalternativer til også å omfatte buss.

Bransjespesialist i Sverige, Sandra Olsson, peker på et økt behov for pakking av komplette reiseopplevelser som er tilpasset busstransporten og de aktuelle målgruppene.

- “Det är inte intressant för någon att snabbt köra långa sträckor utan att lägga in upplevelsepauser längs vägen. I vårt brancharbete fokuserar vi nu på att hjälpa de 141** bussresearrangörerna i Sverige med att differentiera sina Norgeresor och planera in fler upplevelser på vägen. Vi ser självklart positivt på de planer både SJ (Statens järnvägar i Sverige), Vy och andra som driftar järnvägarna i Skandinavien har vad gäller framtida planer för klimatsmarta transportnätverk. Men det är långsiktiga planer som läggs och per i dag är bussen som transportsätt i många fall både enklare, flexiblare, billigare – men samtidigt också mycket klimatsmart.”


For mer informasjon, ta kontakt med;

Markedsspesialist Andreas Solhaug
andreas.solhaug@innovationnorway.no

Bransjespesialist Sandra Olsson
sandra.olsson@innovationnorway.no

*Statistikken som er tatt frem av Svenska Turistbussföretagen, Miljødepartementet i Tyskland, EU European Environmental Agency, RDA og Ecopar viser at toget utslipp av CO2 er betydelig høyere enn turistbussens, beregnet på 100 personkilometer. Ved måling av Euro 6 motor i buss og for tog et gjennomsnitt av europeiske togreiser, er bussens utslipp bare en tredjedel sammenlignet med toget. Ved gjennomsnittlig beleggning, har turistbussen minst utslipp sammenlignet med alle andre transporttyper.

** Svenska Turistbussföretagen oppgir at det finns 141 bussresearrangörer i Sverige. Tallet omfatter ikke bedrifter innen linjetrafikk (kollektivtrafikk). Tall fra 2016. http://swedishbus.se/branschstatistik

Kategorier:

Emner:

Forfatter

Andreas Ørjasæter Solhaug

: